[ Annons ]

Sverige klarar det inte själv. En återkommande åsikt när landets tillväxt diskuteras. En lösning på den resurs- och kompetensbrist som lurar runt hörnet är ökad arbetskraftsinvandring.
Publicerat 22 september, 2014

Leta personal utanför gränserna

Sverige klarar det inte själv. En återkommande åsikt när landets tillväxt diskuteras. En lösning på den resurs- och kompetensbrist som lurar runt hörnet är ökad arbetskraftsinvandring.

För fastighetsbranschen är arbetskrafts­invandring fort­farande en relativt ny lösning på personalbrist.

[ Annons ]

– Ska vi klara av den byggtakt som krävs i bostadssektorn samtidigt som befintligt bestånd behöver effektiviseras, måste vi vara öppna för att ta in kompetens från andra länder, säger Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Tillsammans med Stockholms Byggmästareförening har de tagit fram en larmrapport om bristen på personal, framförallt inom byggbranschen men även fastighetsbranschen. Om inga åtgärder görs kan personalbristen uppgå till 65 000 personer år 2030. Och enligt en undersökning från Fastun har 95 procent av bolagen svårt att rekrytera till exempel byggprojektledare.

19 292 personer, som kommer från länder utanför EU, fick uppehållstillstånd som arbetstagare i Sverige under 2013.
För människor inom Europas gränser krävs inget uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att komma hit och arbeta. 2008 reformerades reglerna för arbetskrafts­invandring och idag har Sverige ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Trots det finns det både arbetsgivare och arbets­tagare som upplever att det är svårt.
– Även om reformen har underlättat mycket finns det fortfarande många dolda hinder, som långa handläggningstider och svårigheter att hitta boende. Om vi ska kunna konkurrera internationellt om de mest kompetenta personerna måste vi se över förutsättningarna, säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

För att få arbetstillstånd i Sverige måste en arbetstagare visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Lönen måste vara i nivå med gällande  kollektivavtal i branschen och arbetets omfattning måste ge minst 13 000 kronor i månaden.

Den liberala synen på arbetskrafts­invandring har fått kritik. Från fackligt håll har man befarat lönedumpning och försämrade arbetsvillkor för utländsk arbetskraft. Så efter 2008 har reglerna skärpts för arbetskraft från länder utanför EU och migrationsverket har numera rättsligt stöd för att göra efterkontroller av arbetsvillkor.
– Det är viktigt att även den utländska arbetskraft som kommer hit omfattas av samma skyddssystem och kollektivavtal som inrikes­födda, säger Billy McCormac.

Studier från OECD visar att arbetkraftsinvandring bidrar till höjda lönenivåer i de företag som tar emot arbetskraftsinvandrare.
– Att kunskapsintensiva företag får in rätt personer med rätt kompetens är oerhört viktigt för Sveriges tillväxt, säger Fredrik Voltaire.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]