[ Annons ]

Publicerat 28 maj, 2012

Hyresvillkoren måste bättre spegla branschens betydelse för samhället

Hansacompagniet i Malmö, Rådhuset i Uppsala, nyöppnade gallerian Mood Stockholm, Sickla köpkvarter i Nacka. Det finns många exempel på hur fastighetsägare möjliggör moderna och mycket uppskattade miljöer för handel och service – oftast förstås i en nära samverkan med handeln och dess organisationer. Jag vet att det ligger mycket hårt arbete bakom dessa satsningar, ett […]

Hansacompagniet i Malmö, Rådhuset i Uppsala, nyöppnade gallerian Mood Stockholm, Sickla köpkvarter i Nacka. Det finns många exempel på hur fastighetsägare möjliggör moderna och mycket uppskattade miljöer för handel och service – oftast förstås i en nära samverkan med handeln och dess organisationer. Jag vet att det ligger mycket hårt arbete bakom dessa satsningar, ett arbete som kräver långsiktighet, uthållighet och risktagande för att genomföra.

[ Annons ]

Men det är inte alla som tänker på de ansträngningar som ligger bakom. Att uppskatta resultatet kan emellertid vara gott nog, och det kan vara tankeväckande att fundera över hur viktigt fastig­hetsägande är för att handel och nöje ska fungera, och för att vi konsumenter ska kunna ta del av den utveckling som sker. Att vi jobbar vidare med utveckling av stadskärnor och annan etablering är viktigt för samhällsutvecklingen. Inte bara för att det är positivt för handeln utan även för att vi alla ska må bra i vår närmiljö.

När jag blickar ut över de kontorshus som finns i mina arbetskvarter blir jag inte bara övertygad om kontorsfastigheternas betydelse för utvecklingen, utan dessutom viss i uppfattningen att många fastighetsägare verkligen anstränger sig till det yttersta för att erbjuda de bästa förutsättningarna.

Vi kan mer eller mindre i realtid se hur trenderna svänger mellan öppna kontorslandskap, cellkontor och tillbaka igen med ganska korta intervaller. Nya rön skapar nya förväntningar och fastighetsägare är beredda att göra ändringar så att kunderna ska vara nöjda, trivas på sina arbeten och göra ett bra jobb som naturligtvis bidrar till en bra utveckling. Jag ser också i den fastighetsbarometer på nöjd-kund-index, som Fastighetsägarna tillsammans med CFI Group genomför årligen, att nöjdheten bland kunderna ligger högt vilket är ett bevis på att fastighetsbolagen gör rätt saker för sina kunder.

Ändå möts många fastighetsägare av invändningar och protester när man tar sig an utmaningarna – det eftersom stora insatser förstås också leder till ökad hyra.”

Med ökade krav från marknaden ökar också insatserna från fastighetsägarna. Ett lysande exempel på denna drivkraft är Gröna hyresavtal, där kundernas efterfrågan och fastighetsägarnas respons har lett fram till nya standardavtal, där miljö- och energiaspekterna på ett tydligt sätt tas med i avtalsutformningen. En viktig del i samhällsnyttan.

För alla som bor i hyresrätt, och det gör nästan tre miljoner människor i Sverige, är det utan tvekan självklart att vår bransch är betydelsefull. Eller är det verkligen så? Ibland blir jag förvånad över hur liten insikt det finns kring detta. När vi nu står inför de gigantiska utmaningar som ligger i renovering och ombyggnation av husen som byggdes på 60- och 70-talet, så görs det utifrån ambitionen att kunna erbjuda dagens och morgondagens boende en modern standard som efterfrågas av de boende och som också stärker hyresrätten som boendeform. Och det ska vara med en standard som vi alla är överens om att vi ska ha på vårt boende i Sverige idag. En standard som myndigheterna kräver, eftersom de krav som gällde på 60-talet inte längre lever upp till dagens nybyggnadskrav.

Fastighetsägare, både privata och kommunala, vill leva upp till dessa krav och de tar ansvar för att förvalta och utveckla det bestånd man har. Man vill erbjuda ett bra, modernt och energieffektivt boende också i de hus som en gång byggdes på kort tid och där den nuvarande standarden inte längre är tillräcklig. Ändå möts många fastighetsägare med invändningar och protester när man tar sig an utmaningarna – det eftersom stora insatser förstås också leder till ökad hyra.

På det området måste samhället ta ett ökat ansvar för svagare grupper på bostadsmarknaden som inte klarar sin boendekostnad på egen hand. Fastighetsägare gör redan stora ansträngningar för att underlätta för dem vars lägenheter berörs, ofta utöver vad som krävs av dem,  men det finns naturligtvis en bortre gräns för vad som är fastighetsägarnas åtaganden.

Vi måste kunna genomföra de upprustningar och moderniseringar som krävs för alla som vill bo med modern standard, vare sig man är hyresgäst idag eller imorgon. Och här är vi eniga, från höger till vänster, om att Sverige ska erbjuda en boende­standard som tillhör världens bästa.

För övrigt?…

…anser jag att förslaget om att underlätta uthyrningen av privata bostäder i huvudsak är bra. Visst finns det om och men, men det behövs nya stigar på hyresmarknaden.

…anser jag att Visby i år är en värdig vinnare av titeln Årets Stadskärna. Vi besöker Visby årligen i samband med politikerveckan i juli och i år blir det alltså lite extra. Grattis!

…anser jag att Drottninggatan i Stockholm är en utmärkt plats om man vill träffa någon.

Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]