[ Annons ]

Publicerat 6 november, 2012

Inga räntesnurror – men stjälp inte en hel bransch genom att slopa ?ränteavdragen

För ett år sedan briserade den så kallade Caremaskandalen, när brister i verksamheten på något av Caremas äldreboenden uppmärksammades. Men det var inte bara bristerna i vårdkvalitet som kritiserades utan i lika hög grad den avancerade skatteplaneringen. Carema och flera andra bolag hade med hjälp av så kallade räntesnurror för interna bolagslån försökt minimera den […]

För ett år sedan briserade den så kallade Caremaskandalen, när brister i verksamheten på något av Caremas äldreboenden uppmärksammades. Men det var inte bara bristerna i vårdkvalitet som kritiserades utan i lika hög grad den avancerade skatteplaneringen. Carema och flera andra bolag hade med hjälp av så kallade räntesnurror för interna bolagslån försökt minimera den beskattningsbara vinsten.

[ Annons ]

Skulle avdragsrätten slopas helt bedöms marknadsvärdena för fastigheter sjunka med så mycket som 10-15 procent.”

Det är ett avancerat skatteplaneringsupplägg som förtjänar kritik. Samtidigt har debatten om räntesnurror lett till en diskussion om i vilken omfattning det ska vara möjligt för bolag att göra avdrag för utgiftsräntor, såväl interna som externa. Förespråkarna menar att slopad avdragsrätt minskar möjligheten till skatteplanering och förenklar reglerna för beskattning. Bolagen kan därutöver kompenseras för slopad avdragsrätt genom att bolagsskatten sänks kraftigt. Det är en utveckling som oroar mig, eftersom man varken förstått eller tagit hänsyn till de särskilda förutsättningar som gäller för fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschen är en oerhört kapitalintensiv bransch och skiljer sig därmed från stora delar av övriga näringslivet. Tillgången till kapital och möjlig-heten till ränteavdrag har en helt annan betydelse än för exempelvis tjänste-producerande företag.  Skulle avdragsrätten slopas helt bedöms marknadsvärdena för fastigheter sjunka med så mycket som 10–15 procent, till följd av ökade avkastningskrav. Det är en värdeminskning som skulle få enormt stor påverkan på bland annat banksektorn, där 60 procent av lånepanterna utgörs av fastigheter, och därmed på hela svenska ekonomin.

Ett helt slopat ränteavdrag riskerar därför att inte bara slå undan benen för fastighets-branschen utan också att förstärka och förlänga den redan kraftigt nedåtgående konjunkturen. Det är en utveckling som varken enskilda fastighetsägare eller samhället tjänar på. Det skulle också vara en så genomgripande förändring av fastighetsbranschens funktion att det sannolikt inte är möjligt att kompensera för den genom att kraftigt sänka bolagsskatten.

Det är därför begripligt att företagsskatte-kommittén, som ska utreda begränsningar av ränteavdragen, fått förlängt uppdrag med ytterligare sex månader. Kommittén bör utnyttja den tiden för att undersöka hur ett förslag om slopade eller minskade möjligheter till ränteavdrag skulle påverka fastighetsbranschen och samhällsekonomin, men också fokusera på att ta fram ett system som inte stjälper en hel bransch.

Fastighetsägarna och våra medlemsföretag är samhällsbyggare. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att bygga, utveckla och tillhandahålla bra bostäder och lokaler. Genom vår verksamhet växer och utvecklas orter och regioner.

Det är inte förenligt med min syn på samhälls-ansvar att använda avancerade räntesnurror med det enda syftet att betala så lite skatt som möjligt. Men samtidigt kan jag inte passivt se på när vill-koren för branschens verksamhet äventyras så.

För att fastighetsbranschen ska kunna fortsätta att bidra till samhällsbyggandet måste fastighetsbolag få fortsatt möjlighet att göra ränteavdrag, men på sikt måste även hela beskattningen av fastigheter ses över. Vi bidrar gärna till det arbetet genom att redan nu komma med några goda förslag till finansdepartementet.

Behåll möjligheten till ränteavdrag för fastighetsbranschen, slopa fastighetsskatten på näringsfastigheter och inför en låg moms på bostadshyrorna.

___________________________________________________

För övrigt…

…så rullar årets bostadshyresförhandlingar så sakta på. En del uppgörelser speglar insikten om att hyresgästernas värderingar är betydelsefulla.

…planerar vi nu för Almedalsveckan nästa år, där vi gärna ser fler kommersiella fastighetsbolag som medarrangörer.

…väntar vinterns vita viljekrävande vitaliserande viftande vid vindrutorna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]