[ Annons ]

Publicerat 30 april, 2012

Det är bra att skattebalansen mellan olika upplåtelseformer nu utreds

Vid senaste besöket på Närings­departementet blev vi påtagligt uppmärksammade på att EU-kommissionen har ögonen på hur kommuner och kommunala bolag hanterar de statsstödsregler som finns i EU-fördraget och som väl av ganska många bedöms tämligen perifera. Inte alls. I ett ställningstagande nyligen har ett kommunalt fastighetsbolag blivit ålagt att kräva stora belopp, cirka 15 mkr, […]

Vid senaste besöket på Närings­departementet blev vi påtagligt uppmärksammade på att EU-kommissionen har ögonen på hur kommuner och kommunala bolag hanterar de statsstödsregler som finns i EU-fördraget och som väl av ganska många bedöms tämligen perifera. Inte alls. I ett ställningstagande nyligen har ett kommunalt fastighetsbolag blivit ålagt att kräva stora belopp, cirka 15 mkr, från den privata köpare som fick förvärva en industrifastighet till, som kommissionen säger, ett alltför lågt pris för att det skall vara rimligt relativt statsstödsreglerna.

[ Annons ]

Budskapen är entydiga och för många av de privata fastighetsbolag som gör affärer med kommun och landsting, viktiga att hålla ögonen på. Kort sagt, det krävs transparens, öppen budgivning eller möjligen oberoende värderingar om man skall känna sig helt säker på att affären skall hålla för en granskning.

Mot bakgrund av att det idag sker flera försäljningar av kommunalt ägda fastigheter till privata fastighetsägare så är detta något jag bedömer blir allt viktigare att ha med sig i upplägget. Kommunal­lagen och planfrågor brukar vara väl omhändertagna, men det gäller också att beakta statsstödsreglerna. Vi på Fastighetsägarna kommer successivt att följa utvecklingen och bygga upp en kompetens som gör att vi kan ge klara besked där så är möjligt.

I vårbudgeten och i en del andra regeringsbeslut har fastighetsfrågorna uppmärksammats på flera sätt. Det är bra och välbehövligt att regeringen ser sambanden mellan arbetslinjen och tillgången på bostäder som folk efterfrågar. Det är bra och välbehövligt att regeringen har beslutat analysera förenkling av reglerna om frivillig skatteskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler. Det är bra och välbehövligt att skattebalansen mellan olika upplåtelseformer utreds. Det är bra att man också försöker hitta nya vägar till att utnyttja det befintliga beståndet allt bättre.

Så länge hyresmarknaden och hyresnivåer är de facto-reglerade så kommer de alternativa vägarna att få fram flera hyresrätter att vara fåfänga.”

Vi ska som vanligt granska alla förslag och konsekvenser noggrant och se till att vi bibringar regeringen vår uppfattning så småningom.
Eftersom flera av förslagen har sitt ursprung i de propåer vi tidigare gett till regeringen så är vår grundinställning positiv till flera av delarna i förslagen.

Men trots dessa i grunden positiva förslag till förändringar så är det inte tillräckligt. Bristen på bostäder i tillväxtregionerna kräver mer och flera olika åtgärder. Så länge hyresmarknaden och hyresnivåer är de facto-reglerade så kommer de alternativa vägarna att få fram flera hyresrätter att vara fåfänga. Så länge kommunerna utnyttjar sitt planmonopol på fel sätt så byggs det för lite. Så länge olika organisationer med ryggmärgen värjer sig mot och problematiserar varje förändring av det varande så kommer vi inte att få en tillit till att det går att skapa något som ger resultat i flera bostäder.

Det känns i det läge vi har nu ganska lätt att instämma i Sonny Modigs förslag som han lanserar i MKB Fastighets årsredovisning: ”Om man ständigt följer samma stig, kommer man alltid att hamna på samma plats. Våga pröva något nytt.”

För övrigt

…anser jag att den svenska tillämpningen av AIFMD, fondmanagerdirektivet, måste bli tydlig i att skilja på finansiella aktörer och fastighetsbolag.

…anser jag förslaget om regelförenkling för frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler är tillräckligt bra för att bli genomfört. En stor förenkling för våra fastighetsägare med lokaler.

…anser jag, med bifall från många, att våren dröjt för länge i hela landet i år.

Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]