Foto: Shutterstock
Publicerat 28 februari, 2024

LED-lysrör brister i märkning

Bra betyg för teknik men en hel del att önska när det kommer till märkning. Det konstaterar Elsäkerhetsverket i sitt test av LED-lysrör.

Förra åter började utfasningen av de omkring 17 miljoner lysrörsarmaturer i Sverige som berörs av övergången till LED-teknik. Syftet är att öka energieffektiviteten och att få väck kvicksilver.

Elsäkerhetsverket har ihop med Energimyndigheten testat den typ av LED-lysrör som ska fungera som ersättare.

[ Annons ]

Inga tekniska anmärkningar hittades på något av de 14 testade LED-lysrören, däremot fanns det brister gällande märkning.

– Hälften av produkterna saknade tillverkarens postadress vilket försvårar efterforskning om det skulle behövas. Bruksanvisning på svenska och en korrekt EU-försäkran saknades också, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Märkning och bruksanvisning är viktigt för att vara säker på att lysrören verkligen kommer att passa till den befintliga armaturen. Tillverkarens namn och postadress ska finnas på produkten, inte bara på förpackningen. Det räcker inte med enbart telefonnummer eller e-post. Det ska också finnas modell-, typ- eller serienummer som fungerar som ID för produkten. Viktigt för att kunna spåra produkten bakåt i kedjan om något skulle visa sig vara fel. Även CE-märket ska finnas på all elektronik som säljs inom EU.

I rapporten konstateras att  retrofit-montering ofta fungerar väl.  Det innebär att lysrörets glimtändare byts ut mot en så kallad LED-tändare, vilket inte betraktas inte som ändring av armaturens konstruktion.

– Retrofit LED-lysrör ska ha samma tekniska egenskaper som de traditionella lysrör som används i armaturen som exempelvis rörets vikt, dimensioner och rörets driftstemperatur enligt standarden, säger Martin Gustafsson.

Det konstateras att det också är viktigt att rikta information direkt till konsumenter. Exempelvis när en hyresgäst ska byta ljuskälla, men vare sig har kunskap för att bygga om eller montera ny armatur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]