[ Annons ]

Henrik Gadd, idag affärsutvecklare på Öresundskraft, har forskat i hur effektiva fjörrvärmecentraler är. Foto: Lars Jansson.
Publicerat 16 februari, 2016

Lätt avhjälpta fel ger stor energibesparing

Många värmesystem tar inte alls tillvara på den dyrköpta fjärrvärmen så bra som de egentligen borde. Med lite koll på fjärrvärmecentralen och dess prestanda kan bristerna avslöjas.

Endast 26 procent av granskade fjärrvärmecentraler i Helsingborg och Ängelholm fungerade som avsett. Det framkom i den doktorsavhandling som  gjordes av Henrik Gadd vid Lunds universitet 2014 (avhandlingen heter ”To analyse measurements is to know”). Idag jobbar han som affärsutvecklare hos Öresundskraft i Helsingborg.

[ Annons ]

Vanligast i de 146 undersökta centralerna var bristande avkylning. Då har värmesystemet inte kramat ut tillräckligt med energi ur fjärrvärmen, och alltför mycket värme returneras till fjärrvärme-nätet. Men det är inte säkert att felkällan är själva fjärrvärmecentralen, där fjärrvärmen växlas över till huset. Felet kan också ligga i byggnadens värme-system som distribuerar värmen lokalt.

Men grunden för att avslöja problem är att granska fjärrvärmecentralen. Man bör följa avkylningen, differens i temperatur mellan in- och utgående fjärrvärme. Skillnaden bör ligga på minst 45 grader.

– Ett system med dålig avkylning och för hög returtemperatur gör att flödet måste öka, vilket påverkar flödesavgiften, säger Henrik Gadd.

Om felet ligger i fjärrvärmecentralen så är det sannolikt krånglande ställdon eller styrventiler. En kärvande ventil kan ge onödigt hög temperatur inomhus eller i tappvarmvattnet.

Flera av felen ligger utanför fjärrvärmecentralen:

• Fel drifttider som skapar onödig värmeanvändning. Exempelvis ventilation som kyler av lokalerna dygnet runt trots att de endast brukas dagtid.

• Styrsystemets värmekurvor kan vara för högt ställda och drar upp energiåtgången.

• Obalans i radiatorsystemet där en del lägenheter är för kalla, med följd att all värme skruvas upp för att kompensera.

Obalans i värmesystemet kan avslöjas med koll på inomhustemperaturen, att den inte skiljer mycket i olika delar av huset. Numera finns bra trådlösa inomhusgivare som kan stå för övervakningen.

– Dessa givare kostar inte en förmögenhet och underlättar så man vet att värmen är jämt fördelad, konstaterar Henrik Gadd.

Var för sig är felen oftast inte så allvarliga. Men kostnaden att rätta till dem är ibland ganska hög i förhållande till vinsten, enligt Henrik Gadd.

Energin är helt enkelt för billig, en del åtgärder lönar sig inte. Att rätta till styrkurvor och ordna korrekta drifttider för ventilationen är billigt.

– Energin är helt enkelt för billig, en del åtgärder lönar sig inte. Att rätta till styrkurvor och ordna korrekta drifttider för ventilationen är billigt. Injustering av värmen och byte av radiatorventiler bär inte vinsten med minskade flödes-avgifter, det krävs också en energibesparing, vilket man sannolikt också får.

Sannolikt får man också nöjdare hyresgäster.

Den nya lagen om månadsvis mätning av verklig förbrukning ger nya möjligheter att hålla koll på fjärrvärmen.

– De nya mätarna ger mycket information, bland annat timvärden. Detta öppnar för nya tjänster från fjärrvärmebolagen, där vi larmar kunderna om det fungerar dåligt, säger Henrik Gadd som tror att Öresundskraft kommer erbjuda sådana tjänster om några år.

Smarta tips:

FÖREBYGG:

• Sätt in trådlösa temperaturgivare för att hålla koll på husets värmebalans.

• Överväg serviceavtal på fjärrvärmen.

HÅLL KOLL PÅ:

• Dålig avkylning och hög returtemperatur på fjärrvärmen.

• Onormalt hög temperatur på tappvarmvatten eller inomhus.

• Obalanser i radiatorsystem, med stora temperaturskillnader.

FIXA DIREKT: 

• Justera värmekurvor styrsystemet och drifttider på ventilation.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]