Publicerat 24 mars, 2021

Latours vd Johan Hjertonsson föreslås till styrelsen i Assa Abloy, Jan Svensson lämnar styrelsen

Aktieägarna i låsbolaget Assa Abloy kallas till årsstämma onsdagen den 28 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,90 kronor per aktie, med utbetalning halvårsvis med vardera 1,95 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Joakim Weidemanis. Birgitta Klasén och Jan Svensson har avböjt omval. Nyval föreslås av Johan Hjertonsson och Susanne Pahlén Åklundh till styrelseledamöter. Omval föreslås av Lars Renström som styrelseordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.

Johan Hjertonsson är vd för investmentbolaget Latour som är storägare i Assa Abloy. Susanne Pahlén Åklundh är chef för Energydivisionen på Alfa Laval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförandet av ett nytt långsiktigt
aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]