[ Annons ]

Boverket delar ut åtta miljoner kronor till 41 kommuner för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen. Tre kommuner i Småland gör en gemensam lathund som ska snabba på handläggningsprocessen.
Publicerat 23 september, 2014

Lathund ska snabba på bygglovsprocessen

Boverket delar ut åtta miljoner kronor till 41 kommuner för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen. Tre kommuner i Småland gör en gemensam lathund som ska snabba på handläggningsprocessen.

Som en del i Boverkets kompetenssatsning får 13 av 29 ansökningar stöd till projekt som förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen.

[ Annons ]

De tre småländska kommuner Gnosjö, Gislaved och Värnamo har tillsammans ansökt och beviljats projektpengar för att ska skapa en lathund för de vanligaste ärendena för detaljplaneansökningarna.

Idag tolkas PBL olika över landet och det behövs en mer enhetlig tillämpning för att öka rättssäkerheten för enskilda medborgare, menar Lena Saksi, samhällsbyggnadschef i Gnosjö kommun.
– Lathunden kommer att vara en vägledning för oerfarna handläggare, som får hjälp och stöd i hur de ska hantera vissa ärenden. Dessutom kommer den att spara tid åt de erfarna. Det blir en mycket effektivare bygglovshandläggning.

Många mindre objekt, som till exempel tillbyggnad och skärmtak, utgör en stor andel av bygglovsansökningarna i landet. Ofta är det de enklaste ärendena som är de svåraste att bedöma.
– Många av de enklaste objekten är inte definierade och väldigt många har sin egen bild av vad som exempelvis utgör ett plank. Det kan vara ett av de svåraste objekten att bedöma. I en kommun kan man få byggsanktionsavgift för att man har byggt ett skärmtak olovandes, medan en annan bedömt ett likartat skärmtak som bygglovsbefriat, säger Lena Saksi.

De tre småländska kommunerna kommer att genomföra projektet i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping.
– Vi är de tre kommuner i Sverige som gör en sådan lathund och den kommer att finnas tillgänglig för andra kommuner på Boverkets hemsida, säger Lena Saksi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]