Publicerat 14 maj, 2013

Lars E.O. Svenssons exit kan underlätta sänkning

Efter Riksbankens möte i april räknade ekonomioraklen med att räntan skulle sänkas i juli. En vecka senare meddelade superduvan Lars E.O. Svensson att han lämnar Riksbanken i maj. Oj! Då blir det nog ingen sänkning ändå, lät det från oraklen. Jag tror att de har fel. Av två skäl. Svensson har konsekvent ställt sina kollegor i […]

Efter Riksbankens möte i april räknade ekonomioraklen med att räntan skulle sänkas i juli. En vecka senare meddelade superduvan Lars E.O. Svensson att han lämnar Riksbanken i maj. Oj! Då blir det nog ingen sänkning ändå, lät det från oraklen. Jag tror att de har fel. Av två skäl. Svensson har konsekvent ställt sina kollegor i Riksbanksledningen mot väggen. När de nu slipper fabricera argument för att vägra ge efter för hans krav, blir det kanske lättare för dem att tänka klart. Det är det ena skälet. Det andra är att Svensson har rätt: argumenten för att vägra sänka räntan på grund av hushållens bolån är svåra att ta på allvar.

[ Annons ]

Riksbanken har två huvuduppgifter; att se till att inflationen ligger runt 2 procent per år samt att värna stabiliteten i det finansiella systemet. Är hushållens bolån då ett problem? Inte när det gäller den finansiella stabiliteten. Riksbanksledningen verkar hålla med. Det är inte förvånande.

Inte ens under 1990-talskrisen slutade ju hushållen att betala sina bolån. Det beror på att det är låntagaren som bär ansvaret för sina lån i Sverige (till skillnad från USA). När Riksbanken oroar sig för bolånen, gäller istället det kopplingen till inflationsmålet. Tanken är ungefär följande: Anta att vi får ett stort prisfall på bostäder i framtiden. Då börjar skuldsatta hushåll tokspara och då krymper ekonomin. Resultatet blir hög arbetslöshet och låg inflation.

Ja, men vänta nu lite.

Hög arbetslöshet och låg inflation är ju precis det vi har idag. Vad Ingves och hans kollegor säger är alltså att räntan inte ska sänkas för att undvika att vi, i en odefinierad framtid, ska hamna i dagens situation. Det dunkelt sagda…

Reporäntan är dessutom ett uselt instrument att bromsa växande bolån med, eftersom det slår mot hela ekonomin. Då är det bättre att använda instrument med större träffsäkerhet, som amorteringskrav, bolånetak och höjda riskvikter för bankernas bolån. Det tror jag att majoriteten kommer att inse förr eller senare. Med Svenssons exit kan det gå snabbt. Därför tror jag att det blir en sänkning i juli. Ska du ta bolån? Satsa på tremånaders-räntan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]