[ Annons ]

Många som vill studera i Uppsala söker sig till andra orter med en bättre bostadssituation.
Publicerat 17 april, 2023

Lärosäten väljs bort på grund av bostadsbristen

Ny statistik visar att bostadsfrågan påverkar valet av utbildning. En stor andel nya studenter väljer bort vissa städer på grund av en svår bostadssituation.

Problem att få bostad är en av de faktorer som bekymrar studenter i störst utsträckning – över hälften av alla studieintresserade gymnasieelever oroar sig för problem med att skaffa bostad i samband med att läsa vidare efter gymnasiet.

Det visar en rapport som Ungdomsbarometern tagit fram för branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Där anger 25 procent av studieintresserade gymnasieelever att de kommer välja bort lärosäten, främst i storstäderna, på grund av bostadssituationen. Något fler, 26 procent, av nuvarande högskolestudenter uppger att de valde bort ett lärosäte av samma anledning.

[ Annons ]

För gymnasieelever som anger att de har en dålig familjeekonomi spelar bostadssituationen ännu större roll. Bland dem anger 33 procent att de kommer välja bort ett lärosäte på grund av bostadssituationen på orten.

– Möjligheten till bostad under sin studietid är a och o för en jämlik tillgång till högre utbildning. Att man väljer bort sin drömutbildning eller begränsas i sin potential på grund av bostadsbrist är ett betydande problem för Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen, i en kommentar.

Studentbostadsföretagen efterlyser därför politiska åtgärder som ger branschen förutsättningar att möta behovet på ett bättre sätt.

– Vi behöver anpassa regelverket för studentbostäder för att skapa större flexibilitet i hur vi bygger och utformar bostäder för studerande. Och med tanke på det rådande konjunkturläget för nybyggnation behöver politiken också enas om en riktad satsning för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för byggandet, säger Stina Olén.

Enkäten skickades ut till 16 295 personer under perioden 6 oktober – 14 november 2022. Rapporten utgår från två olika typer av grupper: studieintresserade gymnasieelever mellan 16 – 19 år, samt högskolestudenter, 19 – 24 år. Fyra lärosäten i Stockholm och båda de större lärosätena i Göteborg finns med på topp tio av de som valts bort. Även universiteten i Uppsala och Lund har valts bort av en stor andel studenter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]