Nu inviger Karlstads universitet sin geoenergianläggning. Därmed blir det Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader.
Publicerat 26 november, 2014

Lärosäte självförsörjande med värme och kyla

Nu inviger Karlstads universitet sin geoenergianläggning. Därmed blir det Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader.

Med hjälp av geoenergi kan Karlstad universitet minska den sammanlagda energianvändningen för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras. Akademiska Hus mål är att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

[ Annons ]

203 borrhål på 240 meters djup täcker tillsammans med geoenergianläggningen för Hus Vänern det totala kyl- och värmebehovet för hela universitetsområdets 100 000 kvadratmeter.
– Energisatsningen vid Karlstads universitet är ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete. Marklagret ger oss förutsättningar att värma våra lokaler på ett smart sätt, men också möjligheten att fasa ut gammal och elkrävande kylteknik, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Anläggningen växlar mellan värmedrift och kyldrift beroende på årstid och byggnadernas energibehov. Värmeproduktion sker med kylvärmepumpar i värmepumpsdrift. Värmeenergin hämtas från marklagret.

Kylan hämtas till största delen helt fritt från marken och matas direkt in i systemet. På detta sätt återvinns energin och återladdar energilagret i marken. Den befintliga fjärrvärmecentralen används för tappvarmvattenberedning och reservvärme.

El från solceller på driftcentralens tak och solföljare ger energi till anläggningens pumpar och styrutrustning. Karlstads universitets totala värmebehov uppgår till 5 600 MWh/år och motsvarande kylbehov uppgår till 1 000 MWh/år.

Marklagret
4 st kyl/värmepumpar med totalt:
·         Kyleffekt: 1,25 MW
·         Värmeeffekt: 3,2 MW

Solceller
·         Tak: 25 MWh/år
·         Solföljare: 9 MWh/år

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]