Bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Peter Knutson
Publicerat 28 mars, 2024

Lantmäterimyndigheternas organisering ses över

Regeringen vill förbättra myndigheternas förutsättningar att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i hela landet.

I syfte att förbättra förutsättningarna för både den statliga myndigheten Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna tillsätter regeringen en utredning som ska se över lantmäterimyndigheternas organisering.

– För att åstadkomma en effektiv och rättssäker fastighetsbildningsverksamhet i hela landet är det viktigt att det finns en organisation som främjar en sådan verksamhet. Fastighetsbildning är myndighetsutövning där nya fastigheter bildas, fastighetsgränser ändras och rättigheter som till exempel servitut skapas. För en effektiv samhällsbyggnadsprocess är det viktigt att vi har en välfungerande fastighetsbildningsverksamhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

[ Annons ]

Utredaren ska bland annat föreslå en tydlig och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna, vilka krav som ska gälla för att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet samt överväga om kommuner ska tillåtas inrätta kommunala lantmäterimyndigheter i samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2025.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]