Foto: Katinka Igelberg
Publicerat 24 januari, 2023

Lantmäteriets information släpps fri

Enligt ett EU-beslut blir tidigare avgiftsbelagda data som adress- och byggnadsdata och information om fastighetsgränser nu öppna och kostnadsfria. Något som kan leda till effektiviseringar i bygglovsprocesser.

EU-kommissionens beslut gäller ett tillägg till Öppna Data-direktivet som innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och helst som öppna data.

Bland Lantmäteriets idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor. Samhällsnyttan av fria offentliga data har i en rapport av av Lantmäteriet värderats till 10-21 miljarder kronor per år.

[ Annons ]

För fastighetsägare är beslutet särskilt viktigt, eftersom processerna för bygg- och samhällsplanering kan förenklas och snabbas på rejält. Det menade Fredrik Sand, som intervjuades i Fastighetstidningen 2017, då i rollen som näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare:

– Fastighetsdata är bland de mest värdefulla datakällorna. Tillgång till data om planbestämmelser, restriktioner, kommunikationer och ledningsdragningar leder till effektiviseringar i bygglovsprocesser.

Han sade också att öppna geodata skulle kunna leda till bättre underlag i olika former av upphandlingar, vilket skulle ge högre konkurrens och bättre anbud. Något som i slutändan bör gynna fastighetsägare.

– Finns sådan information som öppna data inför en upphandling skulle man få bättre anbud där de olika anbudsgivarna bättre kan anpassa sina förslag.

EU-kommisionens beslut är efterlängtat, enligt Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

– Vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]