[ Annons ]

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 25 augusti, 2022

Lantmäteriet kan bidra till brottsbekämpningen

Kan Lantmäteriet bidra till brottsbekämpningen? Det undrar regeringen, som ger myndigheten i uppdrag undersöka frågan.

Regeringen vill att Lantmäteriet ska redogöra för hur myndigheten, utifrån nuvarande tekniska och juridiska förutsättningar, kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Lantmäteriet ska även utreda och redovisa vilka åtgärder de skulle kunna vidta med ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

[ Annons ]

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2023.

– Lantmäteriet har mycket information kopplat till fastigheter, de besitter också gedigen kunskap och erfarenhet om överlåtelser och fastighetstransaktioner. Vår förhoppning är att myndigheten ska kunna bidra till att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Bakgrund till uppdraget:

Ett flertal rapporter pekar på att fastighetssektorn och byggbranschen utnyttjas inom ramen för den organiserade brottsligheten. Enligt Polismyndighetens rapport Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 (A052.211/2021) utnyttjas den svenska fastighetssektorn för penningtvätt vid fastighetsaffärer. Penningtvätt kan till exempel ske genom under- eller övervärdering av fastighetsvärdet eller genom att fastighetsköp genomförs via en bulvan för att dölja pengars ursprung eller det verkliga ägarskapet. Då fastighetsförvärv ofta omfattar stora belopp skapar sådana förvärv även en möjlighet att exempelvis betala av lån med brottsvinster.

I genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet kartlägga vilka myndigheter som myndigheten ska samverka med och på vilket sätt, samt vid behov inhämta synpunkter från relevanta myndigheter som deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]