[ Annons ]

Svenska låntagare bra koll på förväntade räntehöjningar. Kvinnor tror dock på en högre ränta än män. Och boende på mindre orter är mer pessimistiska än storstadsbor. Det visar en undersökning som Fastighetsbyrån har genomfört.
Publicerat 17 maj, 2011

Låntagare har bra koll på räntehöjningar

Svenska låntagare bra koll på förväntade räntehöjningar. Kvinnor tror dock på en högre ränta än män. Och boende på mindre orter är mer pessimistiska än storstadsbor. Det visar en undersökning som Fastighetsbyrån har genomfört.

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån har genomfört en undersökning för att ta reda på hur medvetna svenska låntagare är om Riksbankens kommande räntehöjningar. Resultaten visar att låntagarnas gissningar ligger mycket nära Riksbankens prognos för reporäntan.

[ Annons ]

–  De flesta har bra koll. Det finns en viss spridning i svaren men den samlade bilden låntagarna har av reporäntans utveckling ligger nära Riksbankens prognos. De flesta bostadsägare håller sig informerade om ränteläget och är medvetna om att det kommer höjas successivt framöver, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Resultaten visar även att kvinnor tror på en högre reporänta än män. Kvinnornas tror på en räntenivå 0,3 procentenheter högre än männen under hela perioden fram till sommaren 2014. Resultaten visar även att de som bor i storstäder tror på en lägre räntenivå än de som bor i mindre städer.

I flera undersökningar har vi sett att män har en liten mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen och deras egen betalningsförmåga. Den här gången är det också männen som ligger närmst Riksbankens aktuella räntebana för reporäntan, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]