Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 20 januari, 2023

Länsstyrelserna ska redovisa sina bostadsinsatser

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande.

Anledningen till uppdraget är att regeringen vill få en samlad bild av vilka insatser olika länsstyrelser gör för att stödja och främja bostadsbyggandet. Detta för att komma till rätta med det stora underskottet på bostäder i landet.

– En sådan kartläggning kan bli en bra grund för att överväga vilka åtgärder som kan behövas på nationell nivå, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

[ Annons ]

Sverige befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge där byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt. Samtidigt uppger 204 av landets 290 kommuner att det finns ett underskott på bostäder. I regleringsbrevet för 2023 ber regeringen länsstyrelserna att redovisa sina insatser för bostadsbyggandet.

– Det är ett bra uppdrag, säger Rikard Silvfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, men tillägger: 

– Det hade varit välkommet om länsstyrelserna gavs i uppdrag att analysera, inte bara hur deras agerande bidrar, utan också på vilket sätt och hur ofta deras agerande omöjliggör, försvårar och fördyrar byggandet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]