[ Annons ]

Det är en mörk bild av Stockholms bostadsmarknad som tecknas i Länsstyrelsens rapport.
Publicerat 13 juni, 2019

Länsstyrelsen: akut behov av en bostadssocial utredning

Nu kräver även Länsstyrelsen i Stockholm nya verktyg för en social bostadspolitik. I en färsk rapport konstaterar myndigheten att Stockholms bostadsmarknad mer eller mindre har havererat.

Enligt länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019” krävs det omgående krafttag för att lösa bostadsfrågan om Stockholmsregionen ska kunna behålla sin attraktivitet. Framförallt måste det till lösningar för alla inkomstgrupper i samhället.

[ Annons ]

I rapporten pekar Länsstyrelsen, precis som bostadsforskare och flertalet aktörer i fastighetsbranschen, på att man snarast måste hitta en svensk modell som innebär att alla, oavsett inkomstgrupp, ska ha någonstans att bo.

– Vår bedömning är att det bör göras inom ramen för en bred bostadssocial utredning. En sådan utredning bör titta på hur stor bostadsbristen är, vilka som drabbas och vilka alternativen är för att vi ska få en bostadsförsörjning som omfattar alla. På kort sikt behöver kommunernas kösystem reformeras. Det är rimligt att lägenheter förmedlas utifrån behov, snarare än kötid, säger Henrik Weston utvecklingsledare och en av författarna till rapporten.

Henrik Weston anser att Sverige bör inspireras av andra länders sociala bostadspolitik.  Det kan exempelvis handla om subventionerade bostäder eller ett subventionerat bosparande för unga.

I rapporten konstateras att efter att under flera år ha ökat så viker kurvan för bostadsbyggandet i länet nedåt igen. Detta samtidigt som bostadsrätter står tomma på grund av de inte matchar marknadens efterfrågan. De är helt enkelt för dyra.

– Förra årets dåliga bostadsmarknad har blivit ännu sämre. Alla pilar pekar åt fel håll, säger Henrik Weston.

Länsstyrelsens uppskattning är att cirka 10 000 bostäder påbörjas i år. Framför allt är det kurvan för bostadsrätter som pekar nedåt eftersom färre hushåll är beredda att köpa en bostad på ritning och att det är svårt att finansiera ett köp för framtiden. Förra året blev drygt 17 000 bostäder klara och i år och nästa år bedöms 12 000 bostäder färdigställas vardera år.

– I Sverige har kommunerna bostadsförsörjningsansvaret. Frågor som måste lyftas är om kommunernas verktyg är tillräckligt kraftfulla, om de används på rätt sätt eller om det behövs ytterligare verktyg för att klara bostadsförsörjningen, säger Henrik Weston.

En växande andel av befolkningen lämnas utanför bostadsmarknaden. Här pekar rapporten ut bostadsrättsomvandlingar, utförsäljningar och renoveringar ut som orsak till att  andelen bostäder med låg hyra minskat i länet. Bolånetak och höjda amorteringskrav spår på så att hushåll utan sparande inte klarar att köpa en bostad.

Henrik Weston ser ett akut behov av att bostadsförmedlingen ser över sitt förturssystem. Intervjuad i DN säger han:

– Är det verkligen rimligt att ha raka köer, där du kan stå i kön i 30 år och sedan få en bostad trots att du redan har en bostad. Lägenheterna bör istället fördelas efter ett bostadsbehov, som exempelvis trångboddhet eller att unga behöver flytta hemifrån. På kort sikt är det ett ganska enkelt sätt att göra något åt situationen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]