[ Annons ]

Stadsdelen Rosengård i Malmö har stor potential att utvecklas, men ett skamfilat rykte försvårar förändring. Nu lanseras en modell som hjälper fastighetsägare att rusta upp miljonprogramsområden.
Publicerat 3 september, 2013

Ny miljonprogramsmodell för fastighetsägare

Stadsdelen Rosengård i Malmö har stor potential att utvecklas, men ett skamfilat rykte försvårar förändring. Nu lanseras en modell som hjälper fastighetsägare att rusta upp miljonprogramsområden.

De senaste tio åren har stadsdelen Rosengård i Malmö utvecklats positivt. Såväl utbildningsgraden som antalet förvärvsarbetande har ökat. Detta skapar potential att vända den negativa bilden av området och utnyttja Rosengårds centrala läge i Malmö för företagsetableringar. Dessa slutsatser konstateras i den nyligen framtagna rapporten ”Marknadsanalys Rosenkraft” som konsultbyrån Tyréns tagit fram på uppdrag av Rosengårds stadsdelsförvaltning.

[ Annons ]

Rapporten presenterades av Madeleine Eneskjöld och Robin Svensén från Tyréns på ett lunchseminarium arrangerat av Svensk Byggtjänst i Stockholm den 30 augusti.

Seminariet var en del i Svensk Byggtjänsts avsiktsförklaring att skapa en plattform för att lyfta förslag och goda exempel för en hållbar upprustning av miljonprogrammet.

I rapporten om Rosengård har 25 privatpersoner och 18 företagare i stadsdelen intervjuats för att kartlägga köpkraft, konsumtionsbehov, kompetenser samt åsikter och attityder.

Rapportem visar att Rosengård trots den positiva utvecklingen befinner sig i underläge, mycket på grund av medias ensidiga rapportering om det negativa i området. Stadsdelen tampas förvisso med hög arbetslöshet, utanförskap och diskriminering, men har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

– Under arbetets gång fick vi till och med frågan om vi skulle använda skottsäkra västar när vi var på plats, konstaterar Madeleine Eneskjöld.

Det dåliga ryktet har bland annat bidragit till att bostadspriserna i stadsdelen sjunkit samtidigt som priserna på bostäder i övriga Malmö har ökat. Detta bidrar i sin tur till att viljan att investera i Rosengård hämmas, när det gäller såväl affärsetableringar som bostadsbyggande.

– Med tanke på att Rosengård ligger så centralt så borde handeln i området vara mycket starkare än vad den är idag, framhåller Robin Svensén.

Rapporten slår fast att utbudet av service behöver förbättras. Idag finns det för många konkurrerande verksamheter i Rosengård som gör att handlarna slår ut varandra. Det finns ett tydligt önskemål om att utbudet ska växa med såväl unika butiker som med större affärskedjor. Rosengårds centrum kan då förhoppningsvis utvecklas till ett stadsdelscentrum som lockar både boende och besökare till området.

I samband med seminariet presenterade Tyréns rapporten ”Möjliga miljoner”, en modell som ska hjälpa fastighetsägare att rusta upp miljonprogramsområden med bland annat högre fastighetsvärde som resultat. Ladda ner Möjliga miljoner här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]