Publicerat 11 januari, 2017

Långt och kort i borättsföreningarnas låneportfölj

Långa lån med fem års bindningstid och korta löpande lån, den mixen är mest populär hos bostadsrättsföreningarna visar ny statistik från SBAB: ”Det är bra att redan nu försäkra sig för högre räntor” säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar visar att ansvariga för lånen är kluvna inför framtiden. Å ena sidan tror man på att räntorna under de närmaste åren förblir låga, men att de ändå kommer gå upp. Efterfrågan på lån med medellång (1-4 år) räntebindning minskat medan både kort och lång räntebindning blivit mer populärt.

[ Annons ]

Sammantaget placerades 57 procent av de nytecknade lånen under 2016 till kort räntebindningstid. En uppgång med 15 procentenheter sedan året innan och den högsta andelen på länge. Ganska många av de nytecknade lånen placerades till långa räntebindningstider, andelen var oförändrat 30 procent. Däremot sjönk efterfrågan på medellång (1-4 år) räntebindning, då endast 13 procent av de nytecknade lånen placerades till dessa räntebindningstider.

– De flesta bostadsrättsföreningar har sannolikt räknat med fortsatt låga räntor och valt kortast möjliga räntebindning under 2016. Samtidigt finns det en ganska stor del som valt att låsa in de historiskt låga räntekostnaderna genom att välja lång räntebindning, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Enligt SBAB:s prognoser kommer räntan om fem år ligga högre än de 2,13 procent som nu banken tar ut.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]