[ Annons ]

Efter att artikeln om renoveringen av Pennygången publicerats hörde representanter från Nätverket Pennygångens Framtid och organisationen ”Alla ska kunna bo kvar” av sig. De menar att de boendes perspektiv inte tillräckligt kommit fram. Därför ger vi dem utrymme att komma till tals här.
Publicerat 18 februari, 2016

”Långt från alla blev nöjda”

Efter att artikeln om renoveringen av Pennygången publicerats hörde representanter från Nätverket Pennygångens Framtid och organisationen ”Alla ska kunna bo kvar” av sig. De menar att de boendes perspektiv inte tillräckligt kommit fram. Därför ger vi dem utrymme att komma till tals här.

Att Fastighetstidningen uppmärksammar renoveringsfrågan är välkommet. Dock är det beklagligt att man helt bortser från boendeperspektivet i sin artikel. Det är trots allt människors hem vi pratar om i samband med renovering av hyreslägenheter.

[ Annons ]

Som aktiva i Nätverket Pennygångens Framtid och i organisationen ”Alla ska kunna bo kvar” har vi starka synpunkter på hur artikeln vinklar just renoveringen av Pennygången och att man rubricerar den som “Hyreshöjningar som alla blev nöjda med”. Faktum är att långt ifrån “alla blev nöjda” och det hade Fastighetstidningen vetat om ifall man brytt sig om att prata med boende och aktiva i området.

Bara själva hotet om kommande hyreshöjningar fick effekt på vilka som kunde bo kvar. Utflyttningen 2012 (då Stena presenterade sitt förslag på renovering samt hyreshöjningar på 60 procent) ökade med 417 procent jämfört med året innan. En så märkbar ökning kan inte förklaras på annat sätt än att hundratals familjer på Pennygången inte ansåg sig ha råd med de nya hyrorna.

Stena Fastigheter gör i artikeln en stor poäng av att så många boende valt tillval som de tidigare “kämpat emot.” För det första så har vi som grupp aldrig kämpat emot tillval som sådana. Det vi kämpat emot är kraftiga hyreshöjningar som tvingar människor att flytta. För det andra är det viktigt att komma ihåg att de som flyttat in i det renoverade huset (för det är bara drygt 50 av 771 lägenheter som renoverats) till absolut övervägande del är nyinflyttade. Majoriteten av de som 2012 bodde i det nu renoverade huset bor alltså inte kvar och de som flyttat in är familjer som anser sig ha råd med 14 procent eller mer i högre hyra (tillvalen är standardhöjande och höjer därmed hyran ännu mer).

Stambytet som Stena Fastigheter har gjort i ett av husen på Pennygången genererar bara en badrumsrenovering (samt tillval med nya vitvaror i kök). Funktionsmässigt är det i princip (med små skillnader) samma badrum fast med nytt kakel och nya vitvaror. Detta anser vi borde räknas som underhåll men i nuvarande system räknas det som en standardhöjning och ger Stena rätt att höja hyran med i snitt 14 procent.

Renoveringen på Pennygången är möjligen en framgång i det att vi som boendenätverk lyckats stoppa en mäktig fastighetsägare från att chockhöja hyrorna med 60 procent. Men renoveringen som är gjord är inte en “lyckad renovering”.

Malin Fricke och Catharina Thörn

Aktiva i Nätverket Pennygångens Framtid och Alla ska kunna bo kvar

Svar:

Artikeln bygger på de uppgifter vi fått från Stena fastigheter och information om den dialog som varit med hyresgäster och överenskommelsen med Hyresgästföreningen.

Det hade säkert funnits skäl att tala även med Nätverket Pennygångens Framtid och vi beklagar att så inte blev fallet.

Redaktionen Fastighetstidningen

Läs artikeln om Pennygången här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]