Publicerat 16 november, 2018

Lång projekterfarenhet samlad mellan två pärmar

Henrik Larsson har arbetat som projektledare i bygg- och fastighetsbranschen i mer än 20 år. Efter alla år i branschen delar han nu med sig av sina erfarenheter i boken ”Projektledning vid fastighetsutveckling”.

I boken redogör Henrik Larsson för hur man lyckas som projektledare i ett fastighetsutvecklingsprojekt och samtidigt skapar ett värde för kunden. Han har utgått ifrån sina egna erfarenheter och litteratur på området när han har skrivit boken, och nu hoppas han kunna hjälpa andra projektledare till lyckade utvecklingsprojekt.

[ Annons ]

– Jag hoppas att boken ska skapa förståelse för projektledarens arbetsuppgifter. Projektledning är ju ett brett ämnesområde. Jag har försökt rama in det jag tycker är viktigt att man har förståelse för när man jobbar i den här rollen, säger han.

Henrik Larsson har arbetat som projektledare i mer än 20 år.

Henrik Larsson presenterar ett antal verktyg och modeller som konkret kan hjälpa projektledaren i fastighetsutvecklingsprojekt. Han tar också upp standardisering som grund för ständig förbättring i en industriell fastighetsutveckling som effektiviserar arbetet och skapar mer värde för mindre arbete.

Ett nära samarbete mellan projektledare och arkitekter är avgörande för hur väl man lyckas med sin fastighetsutveckling, menar han.

– Det är arkitekten som förverkligar kravspecifikationerna men också hjälper till att identifiera behov och krav. Det är ofta så att kravspecifikation och produkt utvecklas mellan de här två rollerna.

Henrik Larsson bjuder på sina på sina bästa tips i boken Projektledning vid fastighetsutveckling.

Boken vänder sig till projektledare, beslutsfattare i bygg- och fastighetsbranschen, arkitekter och andra som vill förstå hur fastighetsutvecklare kan lyckas med sin projektledning.

– Jag hoppas att boken ska kunna förmedla sådant som inte står i traditionella böcker om projektledning. Jag har försökt rama in det jag tycker är viktigt. Sådant som man behöver ha förståelse för i rollen som projektledare. Sammanfattningsvis så tror jag det finns god utvecklingspotential i branschens förmåga att arbeta med kreativa och effektiva processer från idé till genomförande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]