Flera gånger om året fylldes källarna med avloppsvatten. Efter en lång och segdragen process fick till slut Johansson och Viktorsson Fastigheter igenom sina skadeståndskrav.
Publicerat 30 mars, 2012

Lång kamp i Uddevalla om skadestånd

Flera gånger om året fylldes källarna med avloppsvatten. Efter en lång och segdragen process fick till slut Johansson och Viktorsson Fastigheter igenom sina skadeståndskrav.

[ Annons ]

Uddevalla har drabbats hårt av översvämningar sedan minst hundra år tillbaka. Staden ligger låglänt på utfylld havsbotten. Vatten från Byfjorden trycks in mot Bäveåns mynning av vind och lufttryck. Samtidigt har spill- och avloppsledningar inte varit separerade. Det var det senare problemet som drabbade Johansson och Viktorsson Fastigheter.

– Varje gång det kom kraftiga regn trycktes avloppsvatten upp i källarna. Att ha 80 centimeter avloppsvatten i källaren är inte kul, säger Peter Viktorsson.

Det är inte kommunens fel att klimatet ändras.”
Henrik Sundström, Kommunalråd (m)

Inte nog med obehaget, salterna i vattnet trängde in och förstörde både puts och trä. Eftersom det var ett ständigt återkommande problem utgick ingen ersättning och kommunen höll sig kallsinnigt. Men efter en lång och mödosam rättslig process tvingades kommunen betala skadestånd för att man inte uppfyllt kraven i vattentjänstlagen.

– Kommunen gjorde allt som stod i deras makt för att klara sig ur. Jag antar att man var rädd att få en prejudicerande dom, säger Peter Viktorsson.

Men han ger kommunen beröm för att man faktiskt insåg grundproblematiken och inledde arbetet att separera och dimensio- nera om avloppsnätet.
– Nu har vi nästan inga översvämningar alls. Det kan fortfarande uppstå problem när havet trycker på samtidigt som det regnar kraftigt. Då kan inte regnet ta vägen någonstans.

Kommunalrådet Henrik Sundström (M), menar att problematiken inte kan ses som en ren kommunal angelägenhet.
– Det är inte kommunens fel att klimatet ändras.

Men arbetet med hur staden ska räddas från havet pågår. Valet står mellan tekniska åtgärder, som vallar och pumpar i dagvattensystemet, eller rena planåtgärder.

Fastighetsägare i ett särskilt översvämningsdrabbat område har begärt att kommunen löser in fastigheterna. I ett fall har det redan skett, men enligt Henrik Sundström inte beroende på översvämningar utan på en ny vägdragning.

Främst handlar det om lösningar för de områden som ännu inte bebyggts.
– Många vill åt marken. Med tekniska lösningar är jag rädd att vi bygger oss in i en falsk trygghet. Jag tror att vi får vara tydliga med att man får bygga, men att man måste gardera för risken med tillfälliga översvämningar.

___________________________________________________

Drabbad?

Detta täcker försäkringen

Villkoren kan skilja mellan olika bolag, men detta är vad som gäller generellt:

  • Översvämningsskador ersätts om vatten till följd av skyfall, snösmältning eller stigande sjö eller vattendrag strömmat från markytan direkt in i byggnaden eller inomhus trängt upp ur avloppsledning.
  • Vatten som tränger in i bygg­naden på grund av dålig drä­nering eller att grundvatten­ nivån stiger ersätts inte.
  • Ersättning lämnas för skador på själva byggnaden. Själv­risken är 10 procent av ska­ debeloppet dock lägst 50 procent av prisbasbeloppet. (Länsförsäkringar)
  • Andra typer av vattenskador i samband med regn ersätts normalt inte. Läckande tak eller andra otätheter som gör att vatten kan tränga in är inte ovanligt. Men om byggnaden drabbats av en stormskada och vatten tränger in på grund av detta ersätts även vattenskadan.

När vattnet stigit upp genom ett avloppssystem har ofta huvudmannen, i de flesta fall kommunen, för avloppssyste­ met ett ansvar för detta. Det innebär att fastighetsägaren ofta kan få täckning för sin självrisk den vägen. Därför ska alltid, utöver försäkringsbola­get, även huvudmannen kon­taktas så att de har en möjlig­ het att utreda skadeorsaken.

– Fastighetsägaren har möjlighet att förhindra de flesta översvämningsskador om backventil monteras in på avloppssystemet. Gör man detta så är det viktigt att diskussionen förs med huvud­mannen för avloppssystemet så att alla gör vad som kan göras för att undvika skador. Naturligtvis ställer även för­ säkringsbolagen upp med råd och tips om genomförande, säger Hans Frank, kundom­budsman på Länsförsäkringar Skåne.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]