Publicerat 9 november, 2020

Lägre vinst för Wästbygg i Q3 – fortsatt marginell påverkan från covid-19

Byggbolaget Wästbygg, som nyligen gick in på börsen, redovisar en minskad omsättning och vinst i tredje kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 30,6 procent till 720 miljoner kronor (1 037).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (86), med en rörelsemarginal på 7,8 procent (8,3).

Resultatet före skatt var 59 miljoner kronor (87).

Resultatet efter skatt blev 58 miljoner kronor (81), och per aktie 2,50 kronor (3,54).

Orderingången landade på 900 miljoner kronor (657), en ökning med 37,0 procent mot föregående år.

"Orderingången under tredje kvartalet har varit god och har delvis kompenserat för den svagare orderingång än normalt som vi upplevde under kvartal två. Precis som under våren märker vi dock att det tar längre tid än tidigare från lämnat anbud till beslut har fattats av beställaren. Samtidigt är aktiviteten på marknaden fortsatt stor och vi noterar en god efterfrågan inom alla våra tre affärsområden", säger vd Jörgen Andersson.

"Vad gäller direkta effekter av covid-19-pandemin är vi fortsatt endast marginellt påverkade och verksamheten löper i stort sett på som vanligt. Vi har heller inte behövt utnyttja någon av de statliga stödåtgärder som satts in eller permittera några anställda", fortsätter Andersson.

Wästbygg redovisar siffror också enligt segmentsrapportering. Där uppgick rörelseresultatet till 67 miljoner kronor (34) på en försäljning av 773 miljoner kronor (865).

Wästbygg, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång90065737,0%
Nettoomsättning7201 037-30,6%
Rörelseresultat5686-34,9%
Rörelsemarginal7,8%8,3%
Resultat före skatt5987-32,2%
Nettoresultat5881-28,4%
Resultat per aktie, kronor2,503,54-29,4%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]