Publicerat 7 september, 2021

Lägre köpbenägenhet under augusti månad – Hemnet

Bostadsplattformen Hemnet ser lägre köpbenägenhet när pandemieffekten avtar. Det framgår av en rapport Hemnet sammanställt.

Man skriver att läget på lägenhetsmarknaden i augusti liknar det som var i våras, med höga försäljningsvolymer och korta försäljningstider.

På villamarknaden syns tecken på en viss avmattning med minskad intensitet jämfört med förra sommaren.

Hemnet ser inte heller samma köpintention som rådde under hösten 2020, vilket man tror beror på minskat boendefokus då pandemins påverkan på samhället minskar och fler och fler går tillbaka till jobbet.

"Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer", säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]