Den första november infördes elområdesindelningen i Sverige. Även om indelningen i elområden medfört en kostnadsskillnad hushållen emellan är elprisnivån för samtliga elområden lägre än motsvarande månad föregående år (52,4 öre/kWh). De främsta orsakerna är den svaga världsekonomi, milt novemberväder och välfyllda vattenmagasin.
Publicerat 30 november, 2011

Lägre elpriser än förra året

Den första november infördes elområdesindelningen i Sverige. Även om indelningen i elområden medfört en kostnadsskillnad hushållen emellan är elprisnivån för samtliga elområden lägre än motsvarande månad föregående år (52,4 öre/kWh). De främsta orsakerna är den svaga världsekonomi, milt novemberväder och välfyllda vattenmagasin.

Novembers medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 38,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,8 öre/kWh i elområde Stockholm och 45,6 öre/kWh i elområde Malmö.

[ Annons ]

Inför kommande vinter är vattenkraftsproducenterna bättre rustade. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 88,7 procent vid slutet av vecka 46 vilket kan jämföras med normalt 78,5 procent. Elpriset hade troligen varit lägre om all kärnkraft fungerat. Just nu pågår revisioner av reaktor två och tre i Ringhals samt reaktor ett i Oskarshamn och arbetet beräknas pågå till mitten av december.

– En av få positiva följder av en finanskris är ett lägre elpris. Elterminerna på Nordpool är på lägre nivåer än på länge. Även de tyska elterminerna har fallit tillbaka till samma nivåer som innan katastrofen i Fukushima, då elpriset rusade i samband med det tyska beslutet om att flera äldre kärnkraftverk skulle stängas ner för gott, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En svag ekonomi innebär lägre konsumtion och därmed en lägre elförbrukning vilket minskar efterfrågan på råvaror som bland annat kol, naturgas, olja och utsläppsrätter. Exempelvis har priset på utsläppsrätter, som har en stor inverkan på elpriset, halverats under det senaste året.

2010 års medelspotpris blev 54,5 öre/kWh. Ovan nämnda parametrar bidrar sammantaget till en lägre prisbild för framtiden vilket också går att utläsa i en sammanställning som elskling.se gjort av terminspriserna* på elbörsen. Marknadens förväntningar kring elpriset i respektive elområde för 2012 är 38,3 öre/kWh i Luleå, 38,5 öre/kWh i Sundsvall, 41,3 öre/kWh i Stockholm och 47,8 öre/kWh i Malmö.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]