[ Annons ]

Milt januariväder och ett överskott i vattenmagasinen har gett lägre elpriser. Januaris medelspotpris på elbörsen Norpool blev 32,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 33,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är cirka hälften av elpriset från januari i fjol (62,2 öre/kWh).
Publicerat 31 januari, 2012

Lägre elpriser 2012

Milt januariväder och ett överskott i vattenmagasinen har gett lägre elpriser. Januaris medelspotpris på elbörsen Norpool blev 32,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 33,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är cirka hälften av elpriset från januari i fjol (62,2 öre/kWh).

Januari inleddes med milt väder som mot slutet av månaden övergick till kallare och mindre nederbördsrikt väder. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 69,2 procent vid slutet av vecka 3 vilket kan jämföras med normalt 58,5 procent.

[ Annons ]

Elförbrukningen under årets första tre veckor var 9 procent lägre än 2011 vilket är en förklaring till det lägre elpriset. Ytterligare en bidragande faktor är att kärnkraften fungerat väl med en medeltillgänglighet på cirka 75 procent.

Den 25 januari invigdes en ny kraftledning, Fenno-Skan 2, som ökar överföringskapaciteten mellan Sverige och Finland med 40 procent (800 MW). Projektet stärker elnätet och minskar problemen med flaskhalsar som ligger till grund för att vi får olika elpriser i olika elområden.

För cirka ett år sedan presenterade elskling.se en sammanställning över marknadens förväntningsbild för elprisnivån 2011. Förväntningarna då var cirka 47,2 öre/kWh. Med facit i hand ser vi att marknaden var relativt nära utfallet som blev mellan 43,0 öre/kWh i norr och 43,7 öre/kWh i söder.

– Det nordiska elpriset är väldigt väderberoende vilket gör det svårt att prognostisera elpriset på lång sikt. Sett till marknadspriserna från januari i fjol verkar dock förväntningarna legat relativt nära utfallet, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En ny sammanställning likt den som gjordes i fjol visar att marknadens förväntningar för elprisnivån 2012 är cirka 35 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall, 38 öre/kWh för Stockholm och 42 öre/kWh i Malmö. Jämfört med fjolåret motsvarar detta en elprisnedgång med fyra procent i Malmö, 12 procent i Stockholm och 19 procent i elområde Sundsvall och Luleå.

– Har marknaden rätt kan samtliga hushåll få ett lägre elpris jämfört med fjolåret. För att ta del av detta krävs dock att hushållen gör ett aktivt val av elavtal, säger Faraz Azima.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]