[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 10 december, 2020

”Lägre befolkningsökning kommer påverka bostadsmarknaden”

Dödlighet i covid-19 kommer inte påverka befolkningsförändringarna nämnvärt, men minskad invandring lär leda till att byggprognoserna får nerjusteras.

För en demograf är 2020 ett mycket spännande år. Vad händer med sjuklighet, dödlighet, flyttningar och andra befolkningsförändringar? När jag skriver det här har Statistiska centralbyrån, SCB, precis släppt befolkningsstatistiken för tredje kvartalet och den kastar jag mig naturligtvis över.

Läsningen är mer intressant än jag kunde ana. Ser man till pandemins effekter har vi fram till sista september en totalt överdödlighet på knappt 3 000 personer vilket är mindre än under vissa år med hög dödlighet i vanlig säsongsinfluensa, men det kan ju ändå anses som 3 000 för många.

[ Annons ]

Totalt har drygt 6 000 av de avlidna (totalt nära 77 000) haft konstaterad covid-19, men deras primära dödsorsak kan vara en annan. I början på året och efter sommaren har det faktiskt varit en underdödlighet. Om inte en andra våg av covid-19 leder till en mycket hög dödlighet kommer vi sannolikt att ha en fortsatt underdödlighet under resten av året.

Men det som tydligare påverkat vår befolkningsutveckling i år är en kraftigt minskad migration. Sveriges folkökning har nästan halverats under de tre första kvartalen 2020 och är 44 procent lägre än under 2019. Som de flesta minns var 2016 ett rekordår med en folkökning på över 103 000 personer och ett invandringsöverskott på över 144 000 personer. I år är invandringsöverskottet hittills bara 27 000 personer.

Migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om i världen. De rörlighetsmätningar som görs visar att all typ av trafik och rörlighet har minskat – förutom paketförsändelser och digital trafik. Antalet asylansökningar i Sverige har också närapå halverats (de ingår inte i folkmängden ännu) och det kommer att påverka befolkningsutvecklingen under lång tid.

SCB:s prognos från i våras för folkökningen under 2020 ligger på 88 000 personer – det kommer vi inte att nå upp till eftersom vi hittills bara är uppe i knappt 46 000 nya invånare. SCB har varit tvungna att revidera ner sin prognos för invandringen varje år efter 2016 och det lär dom få göra nu igen.

Det kan ju vara så att viss migration förskjuts till post corona och att vi då får en kraftigare invandring, men det gäller ju även utvandringen från Sverige.

Utvecklingen i Stockholmsregionen är tydligast, ner med hela 54 procent. Och i Stockholms stad har tillväxten minskat med hela 74 procent jämfört med 2019 och 70 procent jämfört med genomsnittet under 2000-talet. Under flera år har staden förlorat invånare till följd av inrikes flyttningar, men tjänat in det på invandringen. Men i år är det totala flyttnettot negativt med hittills över 2 100 personer.

Det här kommer naturligtvis att påverka bostadsmarknaden och bostadsbehovet framöver. Boverket gör sina beräkningar som i år ska släppas i december. SBAB skriver i sin senaste Bomarknadsnytt att ”Fram till 2025 förväntas antalet hushåll öka med mellan 40 000 och 50 000 per år” och man är därför bekymrad över att byggtakten minskar. Jag undrar vem det är som förväntar sig det? Tillväxten kommer att bli betydligt lägre och har varit på väg ner under flera år.  

Maria Pleiborn,
demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.

Maria Pleiborn

Gör: Demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.

Mer om: Har sedan mitten av 1990-talet arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

Twitter: @MariaPleiborn

Läs fler krönikor av Maria Pleiborn »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]