[ Annons ]

Stockholmshems två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 23 september, 2019

Läge att gå plus

Läget för Stockholmshems två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden kunde inte var bättre. Solen ligger på stora delar av dagen och sidorna på husen samt taken är täckta med solpaneler.

  [ Annons ]

 1. Sedumtaken på husens baksida fördröjer dagvattnets väg via en regnbädd mot Husarviken.
 2. Taknockarna är vridna för att ge rakt södervända takytor – optimerade för att fånga solenergi.
 3. De två husen har 730 kvadratmeter solceller i söderläge på taken och på gavlarna. Det beräknas ge 85 000 kwh per år till fastighetsel för värme, varmvatten och el.
 4. FTX-ventilation som återvinner frånluftens värme med upp till cirka 85 procent och bidrar till bättre inomhusluft. Effektiva -filter rensar föroreningar, damm och pollen.
 5. Badkar saknas i samtliga lägenheter och kranar i kök och badrum är snålspolande, vilket sparar både varmvatten och färskvatten. Varmvattenförbrukningen mäts i varje lägenhet, vilket ger de boende möjlighet att påverka sin förbrukning och sina kostnader.
 6. Balkongerna går längs med varje lägenhet och fungerar på sommaren som ett uterum och på vintern som ett extra isoleringsskal.
 7. Trapphusen och allmänna utrymmen är ytsnåla för att hålla nere energiförbrukningen.
 8. Spillvattenvärmeväxlare återvinner värme från duschar och avloppsvatten samt förvärmer inkommande kallvatten.
 9. Källsortering och miljörum för elektronik, glas och kartong finns. Men även sopsugsanläggning för tidningar, restavfall och plast. Avfallet transporteras härifrån under marken, vilket betyder färre tunga fordon i området.

Husen är utformade för att producera mer energi än de gör av med. Taket i söderläge har optimerad lutning och balkongerna längs med varje våning fungerar på sommaren som ett extrarum och på vintern som ett extra skal.

– Det blir som en extra jacka som sitter på huset och som hjälper huset att hålla värmen, säger ansvarige arkitekten Morten Johansson på Dinell Johansson.

För att få ner antalet kilowattimmar per kvadratmeter tog man hjälp av klimat- och energikonsulten Incoord.

– Att komma ner till 17 kilowattimmar per kvadratmeter är så klart inte lätt. Vi var tvungna att säga nej till en hel del saker för att lyckas. Det här projektet har varit både frustrerande och lärorikt, säger Johan Thorstensson på Incoord.

Fakta

Fastighetsägare: Stockholmshem

Arkitektbyrå: Dinell Johansson

Storlek: 43 hyreslägenheter på 1–4 rum

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]