Publicerat 25 januari, 2021

Låga räntor ligger bakom Sveriges heta bostadsmarknad – Nordea

Nordea menar att det är dagens låga räntor som ligger bakom Sveriges heta bostadsmarknader och uppmärksammar att Riksbanken stödköper bostadsobligationer vilket håller nere räntenivån. Det framgår av bankens boränteprognos.

Bankens huvudscenario är att de låga räntorna har bottnat vid dessa nivåer, men att det samtidigt inte går att utesluta en räntesänkning.

Det framhålls även att Riksbanken är angelägen om att att skapa förtroende för sitt inflationsmål, även om det innebär kraftigt stigande bostadspriser.

Chefsekonomen Annika Winsth menar även att räntor med längre löptider är attraktiva idag då de har lägre räntor än de med 3 månaders löptid. Under prognosperioden bedöms den skillnaden minska eller försvinna.

https://www.nordea.com/sv/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/news-sv/2021/boranteprognos-laga-rantor-bakom-het-bomarknad.html

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]