[ Annons ]

Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier efterlyser fler bostäder och snabbare flyttkedjor för att få upp det så kallade bostadsmarknadsindexet till den idealiska nivån.
Publicerat 7 juli, 2011

Låg rörlighet på bostadsmarknaden

Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier efterlyser fler bostäder och snabbare flyttkedjor för att få upp det så kallade bostadsmarknadsindexet till den idealiska nivån.

[ Annons ]

Nyproduktionen är för liten och omsättningen för låg. Det menar Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier som nu presenterar BMI (Bostadsmarknadsindex), ett nytt sätt att mäta tillståndet på bostadsmarknaden. Enligt deras beräkningar har BMI de senaste åren legat mellan 13-18 jämfört med ett idealvärde om 20-25.

– Rörligheten på bostadsmarknaden är för låg. Det visar vårt nya mätverktyg Bostadsmarknadsindex. Det måste skapas bättre förutsättningar både för att kunna flytta och för att kunna bygga. Det är viktigt att regeringen lyssnar på signalerna, säger Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet.

BMI är ett index på årlig bas som grundas på relationen mellan färdigställda bostäder och befolkningsförändring samt relationen mellan omsättning och befintligt bestånd av småhus och bostadsrätter.

– Det behövs fler bostäder för att få till stånd flyttkedjor och ökad rörlighet på bostadsmarknaden säger Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier. Det ger förutsättningar för att arbetsmarknaden ska fungera effektivare och därmed skapa möjligheter för ökad tillväxt och välfärd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]