Foto: Shutterstock
Publicerat 1 mars, 2023

Lag om bostadsanpassningsbidrag kan revideras på nytt

Enligt Boverket har inte lagändringen om bostadsanpassningsbidrag påverkat nedgången av beviljade ansökningar. Däremot föreslås en översyn i andra delar.

I augusti 2021 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utvärdera 2018 års lagändring om bostadsanpassningsbidrag, och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget.

En av anledningarna var att antalet beviljade ansökningar hade minskat sedan 2015, från 73 200 år 2015 till 55 765 år 2019. Vidare framgår att antalet inkomna ansökningar år 2019 enligt Boverkets rapport var 63 306, det vill säga färre än antalet beviljade beslut 2015.

[ Annons ]

Nu är utvärderingen klar, och Boverket konstaterar att nedgången i antal inkomna ansökningar och antalet bifallna bidrag har pågått en längre tid och påverkats av en mängd faktorer, bland annat demografi och bostadsbestånd. Dock har man inte funnit något som pekar på att lagändringen skulle ha påverkat nedgången i någon väsentlig omfattning.

– Det är naturligtvis inte möjligt att påstå att nedgången i beviljade bostadsanpassningsbidrag enkom beror på ett reviderat regelverk. Vi instämmer med Boverket att det ligger fler faktorer bakom minskat antal beviljade bidrag. Däremot är det rimligt att säga att det nya regelverket gett kommuner en ökad möjlighet till att neka bidrag. En möjlighet de bevisligen använt sig av då beviljade bidrag minskat markant sedan 2018, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna.

Myndigheten har emellertid sett ett behov av att se över lagstiftningen i andra delar. Bland annat bör man ge ökade möjligheter för ägare av flerbostadshus att överta bostadsanpassningsbidrag samt möjliggöra för reparationsbidrag efter ett övertagande.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om rullstolsgarage så har det även varit ett markant mindre antal beviljade bostadsanpassningar i form av rullstolsgarage. Boverket föreslår därför åtgärder för att åter göra rullstolsgarage bidragsberättigade.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]