[ Annons ]

År 2013 blev ett år med låg användning av el i framför allt industrin. Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen och nettoexporten av el blev den tredje största någonsin. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.
Publicerat 11 februari, 2014

Låg elanvändning i Sverige under 2013

År 2013 blev ett år med låg användning av el i framför allt industrin. Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen och nettoexporten av el blev den tredje största någonsin. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 139 TWh år 2013. Det är 2 procent lägre än under 2012 då den var 142 TWh. Under 2000-talet har elanvändningen under ett år varit lägre än 140 TWh vid tre tillfällen, nämligen 2013, 2011 och 2009.

[ Annons ]

Elanvändningen inom sektorn Bostäder och service uppgick till 71,4 TWh och ligger i samma nivå som under 2012. Industrins elanvändning uppgick till 50,4 TWh under 2013 och det är 4 procent lägre än motsvarande siffra för 2012.

– Det är tredje året i rad som användningen av el minskar inom industrin. Den största minskningen mellan 2012 och 2013 har skett inom pappers- och massaindustrin, säger Anna Andersson på Energimyndigheten.

Tredje största nettoexporten av el någonsin För tredje året i följd nettoexporterades el från Sverige och under 2013 var den 10 TWh vilket är den tredje största någonsin. Detta kan jämföras med 2012 då nettoexporten var rekordhög på 19,6 TWh eller med 1998 som har den näst största nettoexporten på 10,7 TWh.

Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord med 9,9 TWh. Det är en ökning med 38 procent från året innan och står för 7 procent av totalt producerad el i under 2013.

– En stor del av ökningen skedde under hösten då höststormar gav flera veckor med rekordproduktion. Produktionen i december är hela 137 procent högre 2013 än under december 2012, säger Anna Andersson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]