[ Annons ]

Bild: Shutterstock
Publicerat 27 mars, 2017

Låg digital utvecklingsgrad i byggsektorn

Svensk byggsektor har långt kvar i sin digitala förflyttning. Det är den bild som ges i en undersökning som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst.

De stora byggföretagen och bostadsbolagen ser en tydlig ekonomisk vinning med en ökad digitalisering. Men än så länge befinner sig en majoritet av företagen bara i startgroparna.  Det är den bild som tonar fram i rapporten ”Byggbranschen och digitalisering” från Svensk Byggtjänst. Undersökningen baseras på intervjuer med 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag.

[ Annons ]

– Tidigare studier, som Vismas digitaliseringsindex, har pekat på att byggsektorn är en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering i övergripande ekonomiska och administrativa termer. Med denna nya undersökning vill vi ge en mer djupgående bild av läget, förklarar Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

Åtminstone säger över 60 procent av de tillfrågade att de är väl införstådda med begreppet digitalisering. Men 76 procent av de tillfrågade känner inte till eller har mycket låg kännedom om IoT (Internet of Things).

– Kunskapsnivån och mognadsgraden är förvisso mycket större hos de allra största företagen och bland bostadsbolagen – än hos de medelstora och mindre. Men sammantaget visar undersökningen att byggsektorn har en stor resa och förflyttning att göra längre än andra branscher, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta och huvudansvarig för undersökningen.

Mindre än hälften bedömer att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Och bara 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner. De flesta ser en accelererande satsning den närmaste tiden och bedömer att de ska ha kommit en god bit på vägen framåt inom de närmaste två till tre åren.

Hälften av företagen bedömer att en ökad digitaliseringsgrad ger en bättre tjänst gentemot kund. Men då ser man det främst som en konkurrensfördel och besparingsmöjlighet snarare än en intäktskälla.

– Här finns en risk att företagen har en för defensiv inställning till digitaliseringen och inte ser nya affärsmöjligheter, menar Magnus Johansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]