Fler röster hörs för att laddning av el- och hybridbilar ska ske vid bostaden eller arbetet – och inte på allmän plats. Foto: TT
Publicerat 7 oktober, 2020

Laddplats eller Latte?

Fler röster hörs för att laddning av el- och hybridbilar ska ske vid bostaden eller arbetet – och inte på allmän plats. Vad innebär det förfastighetsägarna, och vad ska man tänka på innan installation?

Under årets första kvartal rullade 107 000 laddbara bilar på Sveriges gator, medan antalet laddpunkter endast uppgick till 9 500. Man behöver inte vara en matematiker för att inse att antalet laddstolpar bör bli fler för att möta efterfrågan samt öka incitamentet för att överge bensinbilen till förmån för den eldrivna.

[ Annons ]

Frågan var dessa stolpar ska placeras råder det emellertid oenighet om – på privat eller allmän mark? Tobias Nordström är tillförordnad vd och forskare på Spacescape, en av deltagarna i forskningsprojektet Smarta gator, som bland annat syftar till att undersöka hur vi bättre kan disponera utrymmet på våra gator. En av slutsatserna som de dragit är att vi går mot en mer bilfri stadsmiljö och att gatuparkering tar alldeles för mycket plats, på bekostnad av viktigare saker. Som exempelvis mer plats för cykel- och gångvägar i stadsmiljö.

Mer kostnadseffektivt att laddning av elfordon sker på privat mark, i garage eller på parkering i anslutning till hemmet eller arbetsplatsen.

– Vi behöver mer plats över huvud taget i våra städer, fler flexibla ytor, som inte minst skulle kunna användas vid framtida pandemier. Frisören kanske kan flytta ut på gatan och vi skulle kunna masstesta människor på dessa ytor. Därför förefaller det vara både smartare och mer kostnadseffektivt att laddning av elfordon sker på privat mark, i garage eller på parkering i anslutning till hemmet eller arbetsplatsen, säger han.

I ett sånt scenario ligger det på fastighetsägaren att installera laddpunkter. Men många fastighetsägare saknar den tekniska kunskap som krävs för att göra upphandlingen av denna teknologi. Det har exempelvis Fastighetsägarna GFR tagit fasta på och inlett ett samarbete med elgrossisten Rexel, där man erbjuder hjälp av en teknisk expert som räknar på vad en investering i elbilsladdning innebär.

– Att investera rätt kan upplevas som både krångligt och svårnavigerat. Därför har vi ingått ett samarbete som kommer att underlätta för fastighetsägare att fatta kloka och hållbara investeringsbeslut, säger Lars Stjernfelt, affärutvecklingschef på Fastighetsägarna GFR.

I Sverige finns 107 000 laddbara bilar och 9 500 laddpunkter.

Ett fastighetsbolag som använts sig av Rexels tjänster är Simbergs Fastigheter i Göteborg. Enligt Johan Simberg förutsåg de ganska tidigt att en efterfrågan på laddplatser skulle uppstå vid ett kontorshus, men samtidigt att parkeringarna skulle vara flexibla och inte bundna till en och samma bil och person. Viktigt var också att debiteringen var enkel och inte innebar något merarbete för dem som fastighetsägare. Valet föll på Rexels tjänst Rexolution.

– Det som fällde avgörandet var att vi kunde ha en parallell lösning, att inte alla laddplatser var publika, samt att vi i systemet kunde ta betalt för förbrukad energi och inte via en schablonkostnad per timme eller minut, säger Johan Simberg.

Det som fällde avgörandet var att inte alla laddplatser var publika, samt att vi i systemet kunde ta betalt för förbrukad energi.

Han råder andra fastighetsägare att investera i laddpunker, och ta hjälp om man inte känner sig säker.

– Viktigast är att man investerar i ett system som är skalbart, annars kanske man sitter med ett föråldrat system om några år. Och just valet av lösning kan ju vara svårt att göra om man inte har tillräcklig kunskap.

Simbergs Fastigheter tittar nu på resten av beståndet och enligt Johan Simberg är det numera mer eller mindre ett måste att kunna erbjuda laddning av el- eller hybridbil för fastighetsägare. 

– Om man erbjuder laddplats är en stående fråga vid en lokalvisning idag. Totalt sett är det ingen jättedyr lösning att installera laddpunkter. Sen tycker jag att det handlar om att dra sitt strå till stacken, samtidigt som man profilerar sig.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]