[ Annons ]

I labbmiljö går det att spåra luftburna partiklars överföringsvägar och spridning inomhus. Foto: Elisabet Linden
Publicerat 24 januari, 2022

Labbet som blåser bort covid

Tillsammans med japanska forskare har forskare på Högskolan i Gävle utvecklat en ny teori för hur spridning av smittämnen sker och hur de kan ventileras bort.

Många blir smittade inomhus i sina hem eller på arbetsplatser. På Högskolan i Gävle försöker nu Alan Kabanshi, forskare inom energisystem, med kollegor hitta lösningar för hur ventilation ska kunna minska luftburna infektioner inomhus.

– Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem, säger Alan Kabanshi i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Fosrkarna har studerat hur spridning av smittämnen minskar då luftströmningsmönstret ändras. Utifrån det ska man nu undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation. Forskarna ska också utveckla en förbättrad modell för att uppskatta risken att bli smittad.

– I vårt lab kan vi även registrera vilken väg smittämnet tar mellan den smittande personen och ut i olika delar av byggnaden och genom att vi får kännedom om spridningsvägarna kan vi identifiera zoner där man kan bli smittad.

Det statliga forskningsrådet Formas har beviljat Alan Kabanshi, tillsammans med professor Mats Sandberg och forskningsingenjörerna Elisabet Linden och Leif Claesson, fyra miljoner kronor för fortsatt forskning.

– Erfarenheterna från pandemin kan medföra framtida krav på pandemianpassat byggande och vårt projekt kommer också att kunna bidra till utformningen av sådana byggnader, säger Alan Kabanshi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]