I början av september skadade två personer i en skjutning i Nacka. Liberalerna anser att kriminella som utgör en fara ska sägas upp från sina lägenheter och lokaler. Foto: Claus Meyer / TT
Publicerat 4 oktober, 2019

L-förslag: Vräk kriminella som utgör fara i området

Liberalerna vill göra det möjligt att säga upp hyreskontrakt för personer som ingår i kriminella nätverk och utgör en fara för andra boenden i området. Det gäller såväl bostäder som lokaler.

Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson hos Liberalarena har utsetts även till ny integrationstalesperson för partiet.

[ Annons ]

– Därmed så kommer vår integrationspolitik att få större fokus på de utsatta områdena, trångboddhet och social bostadspolitik, säger Robert Hannah.

Redan första dagen, fredag, kommer han med ett utspel med bakgrund mot den senaste tidens skottlossningar i utsatta områden där oskyldiga har dödats eller blivit skjutna i sina egna hem.

– Man måste kunna försvara och skydda alla människor i ett område. Som det är nu finns det grovt gängkriminella som påverkar alla andra på ett sätt som är helt oacceptabelt. Man ska kunna bo i ett område och känna sig trygg med att ingen ska skjuta in i lägenheten, säger Robert Hannah.

Han anser att det ska vara möjligt att pröva en persons lämplighet i ett hyresavtal och om personen ifråga utgör en fara för andra så borde det kontraktet kunna sägas upp menar Robert Hannah.

Det finns redan idag en möjlighet till uppsägning om kriminell verksamhet sker i själva lägenheten, men i det liberala förslaget vill man utvidga det till att gälla hela området.

– En persons rätt att bo kan inte betyda att grannarna ska behöva bli skjutna. Om de utsatta områdena ska kunna vända på utvecklingen och bli trygga så måste man se till alla medborgares rätt till trygghet och säkerhet, säger Robert Hannah.

Robert Hannah betonar att det inte ska ligga på den enskilda bostadsbolaget att göra bedömningen.

– Vår tanke är att detta ska vara en samhällsinsats från myndighetshåll, det kan inte överlåtas till grannar eller fastighetsägare att ta det ansvaret. Detta är inte heller en brottslig prövning, utan det blir en civilrättslig fråga om personen utgör ett hot mot andra. Det är i det perspektivet man måste se det. Det kan vara 25 personer som står för all kriminalitet i en stadsdel, ska då alla grannar behöva tåla skottlossningar och vara rädda varje dag. Jag tycker att det måste ske en större avvägning mellan medborgarnas intresse och den enskildes rättigheter, säger Robert Hannah.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]