[ Annons ]

Nästa år beräknas kapaciteten slå i taket på krematoriet på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Därför har kyrkofullmäktige nu beslutat om en utbyggnad.
Publicerat 9 juni, 2015

Kvibergs kyrka bygger ut krematorium

Nästa år beräknas kapaciteten slå i taket på krematoriet på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Därför har kyrkofullmäktige nu beslutat om en utbyggnad.

Frågan om en utbyggnad av krematoriet på Kviberg har varit långdragen och har ständigt aktuell under många år. Frågan fick nytt liv för ett år sedan. Då gav kyrkofullmäktige uppdrag åt kyrkonämnden att genomföra en förstudie av en utbyggnad av krematoriet på Kviberg i enlighet med kyrkogårdsstyrelsens förslag. Fem arkitektbyråer lämnade in förslag på hur ett ombyggt krematorium skulle kunna se ut.

[ Annons ]

Nu – över ett år senare har både kyrkogårdsstyrelsen och kyrkonämnden sagt sitt ja i krematoriefrågan. I går kom till slut det avgörande beslutet i kyrkofullmäktige.

Enligt undersökningar slår dagens krematorium i kapacitetstaket redan nästa år. De fyra ugnarna i krematoriet är slitna av många års hård belastning. Det är just belastningen som har varit huvudargumentet för en utbyggnad. Ugnarna har tagit stryk och driftsstoppen blivit vanligare med åren. För det är inte bara göteborgare som kremeras på Kviberg. Allt fler från hela storstadsregionen använder Kviberg. Detta har också gjort att beslutet var lättare att ta.

Sedan i början av 2015 finns ett miljötillstånd från Länsstyrelsen som gäller för 10 000 kremationer per år. I tillståndet ingår också att få installera och driva sex ugnar och två reservugnar (i dag finns fyra ugnar). Detta är en ökning med 58 procent jämfört med beräknat antal för 2015 (cirka 6 300 kremationer). De kommande åren beräknas antalet kremationer öka ännu mer.

Beslutet innebär att förberedelserna för byggandet kan dra igång inom kort.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]