Publicerat 15 februari, 2022

Kvartalet | Knut Rost om Diös K4 och bokslut 2021

I detta avsnitt av Kvartalet kommenterar Diös vd Knut Rost bolagets resultat för fjärde kvartalet samt bokslutet 2021. Diös levererar ett rekordår och utsikterna på bolagets marknader är onekligen goda med tanke på den gröna industriboomen i norra Sverige. Vi diskuterar även vilka nya marknader som kan bli aktuella för bolaget framgent.

https://www.buzzsprout.com/1805949/10073114-kvartalet-knut-rost-om-dios-k4-och-bokslut-2021

Fråga Lou

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]