[ Annons ]

Energimyndigheten satsar 2,5 miljoner kronor på fem solcellsprojekt. Målet är att ta fram en handbok med olika lösningar beroende på vilken skuggproblematik man har på sin fastighet.
Publicerat 18 februari, 2014

Kunskaperna om solceller i bebyggelse ska öka

Energimyndigheten satsar 2,5 miljoner kronor på fem solcellsprojekt. Målet är att ta fram en handbok med olika lösningar beroende på vilken skuggproblematik man har på sin fastighet.

Intresset för att installera solceller i bebyggelse ökar, och inte minst fastighetsägare efterfrågar ny kunskap i ämnet. Genom SolEl-programmet finansierar Energimyndigheten i samverkan med Elforsk, projekt som ska tillföra just detta.

[ Annons ]

– Allteftersom fler installerar solceller i Sverige blir det allt viktigare att ta fram kunskap som gynnar en vidare solcellsutbyggnad. SolEl-programmet skapar även möjligheter för branschen att samla och sprida information vidare, säger Tobias Walla, handläggare vid Energimyndigheten.

Nu satsar myndigheten 2,5 miljoner kronor på fem olika projekt som ska titta närmare på vanliga frågor som uppstår kring solcellsinstallationer i bebyggda områden. Ett av dem handlar om hur snö och skugga tas med i beräkningarna av antalet möjliga kilowattimmar. Förhoppningen är att kunna ta fram en beräkningsmodell som kan uppskatta minskad solelproduktion på grund av snötäckning eller till och med ökad produktion tack vare reflektioner från snön.

Ett annat projekt ska titta på hur man med olika typer av styrning och elektronik kan få solcellssystem som är mindre känsligt för skuggor. Målet är att ta fram en handbok som rekommenderar olika lösningar beroende på vilken skuggproblematik man har på sin fastighet.

Två av projekten ska också öka kunskapen kring hur behovet av el ser ut i förhållande till solinstrålningen i både flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Att kunna öka användningen av den solel som fastighetsägaren själv producerar är i dagsläget mer ekonomiskt fördelaktigt än att skicka ut solelen på elnätet. Kylsystem ska särskilt undersökas, då kylbehoven oftast samvarierar med solelproduktionen.

Projekten kan beviljas ytterligare stöd från Energimyndigheten. Beslut om detta väntas fattas om några veckor inom ramen för forskningsprogrammet El och bränsle från solen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]