Publicerat 16 mars, 2021

Kungsledens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Kungsleden kallas till årsstämma torsdagen den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,80 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 70 öre per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna
Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Christer Nilsson, Jonas Olavi, Charlotta Wikström och Fredrik Wirdenius. Omval föreslås av Charlotte Axelsson till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]