Publicerat 4 augusti, 2021

Kungsledens kreditbetyg kan komma att uppgraderas efter Castellums bud

Kreditvärderingsinstitutet Moodys utvärderar förutsättningarna för att uppgradera fastighetsbolaget Kungsledens kreditbetyg efter Castellums uppköpserbjudande.

Moodys bedömer att transaktionen är kreditpositiv för Kungleden då det sammanslagna bolaget får en tillgångsportfölj om 157 miljarder kronor och en stark finansiell position. Vidare ser Moodys många positiva synergier mellan bolagen.

Kungsledens styrelseordförande Charlotte Axelsson kommenterar: "Kungsleden är som vi kunde konstatera senast vid vår halvårsrapportering ett välskött och kreditvärdigt fastighetsbolag med god intjäningsförmåga och mycket ljusa framtidsutsikter. Att Moodys nu väljer att utvärdera Kungsledens kreditbetyg för en potentiell uppgradering med anledning av Castellums uppköpserbjudandet stärker bilden av att ett samgående skulle skapa ett finansiellt ännu starkare bolag".

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]