Publicerat 30 juni, 2020

Kungsledens investment grade-rating bekräftas av Moodys

Fastighetsbolaget Kungsleden får sin investment grade-rating Baa3 bekräftad av kreditvärderingsinstitutet Moodys. Utsikterna anses vara stabila.

Moodys bedömer att flera nyckeltal som ligger till grund för Kungsledens kreditvärdighet har förbättras under det senaste året. Belåningsgraden har förbättrats och fastighetsbolaget anses ha en god likviditet med låg andel kortfristiga låneförfall samt en stark ränteteckningsgrad.

"Detta är ett resultat på de senaste årens målmedvetna arbete med att öka fastighetsportföljens totalavkastning och stärka vår finansiella ställning. Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 16 procent i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 till följd av ett kvalitativt fastighetsbestånd i rätt lägen, starka kreditvärdiga hyresgäster och en effektiv och kundorienterad organisation. Kungsleden står starkt rustat inför framtiden" beskriver Kungsledens finanschef och vice vd Ylva Sarby Westman.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]