Kungsleden vänder till vinst och visar ett resultat på 261 miljoner kronor (-671) för årets andra kvartal. Målsättningen om fortsatta investeringar om 5-6 miljarder kronor under kommande år ligger fast.
Publicerat 16 augusti, 2013

Kungsleden visar vinst och tro på sin förvärvsstrategi

Kungsleden vänder till vinst och visar ett resultat på 261 miljoner kronor (-671) för årets andra kvartal. Målsättningen om fortsatta investeringar om 5-6 miljarder kronor under kommande år ligger fast.

Efter en något trög inledning på året verkar det nu börja tuffa på för Kungsleden.  I rapporten för årets andra kvartal skriver man att såväl nettoomsättning som bruttoresultat har förbättrats till 564 miljoner kronor (561) respektive 313 miljoner kronor (308) jämfört med motsvarande period 2012. Detsamma gäller för förvaltningsresultatet som uppgick till 133 miljoner kronor (110), därtill en nettouthyrning som enligt bolaget är svagt positiv sett till hela det första halvåret.

[ Annons ]

Under året har Kungsleden också passat på att både köpa och avyttra ett antal fastigheter. Senast i raden är avsiktsförklaringsavtalet med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 miljarder kronor. Förvärvet kan väntas vara i hamn under oktober efter genomförd due diligence. Kungsledens aktiviteter på transaktionsmarknaden ligger också väl i linje med bolagets långsiktiga förvärvsstrategi. I en kommentar säger Anders Kvist, tillförordnade vd fram till den 1 september då Biljana Pehrsson tillträder som ny vd, bland annat:

– Arbetet med att identifiera och utvärdera lämpliga förvärvsmöjligheter för vårt stora investeringsprogram ledde till fastighetsköp för sammanlagt 371 miljoner kronor fram till i början av juli. Det rör sig om fastigheter i svenska tillväxtregioner inom segmenten kontor, handel och industri/lager med goda direktavkastningsnivåer i intervallet 7,5-8,3 procent. Över en horisont på ett par år har vi sagt att det kan bli tal om 5-6 miljarder kronor i investeringar.

Under det första halvåret har Kungsleden också gjort investeringar för 134 miljoner kronor i det befintliga fastighetsbeståndet i form av om- och tillbyggnader. Kungsledens fastighetsbestånd per 30 juni 2013 bestod av 278 fastigheter med ett bokfört värde om 15 947 miljoner kronor.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]