Publicerat 11 februari, 2021

Kungsleden släpper nya finansiella mål – ska nå förvaltningsresultat på minst 1 650 miljoner kronor 2025

Fastighetsbolaget Kungsleden släpper i dag nya finansiella mål där fokus ligger på tillväxt.

De nya målen innebär att:

· Fastighetsportföljen ska växa till minst 55 miljarder kronor vid utgången av 2025,
· Förvaltningsresultatet för år 2025 ska uppgå till minst 1 650 miljoner kronor,
· Avkastning på eget kapital ska över tid uppgå till minst 10 procent per år,
· Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 45 procent,
· Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger,
· Kungsledens aktieutdelning ska över tid öka och utgöra minst 50 procent av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

Under 2020 uppgick förvaltningsresultatet till 1 257 miljoner kronor, en ökning med 6 procent mot 2019.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]