Kungsleden säljer nu 38 samhällsfastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor. Hemsö har sedan 2009 förvaltat beståndet och blir från och med augusti nya ägare.
Publicerat 15 augusti, 2012

Kungsleden säljer till Hemsö – för 912 miljoner kronor

Kungsleden säljer nu 38 samhällsfastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor. Hemsö har sedan 2009 förvaltat beståndet och blir från och med augusti nya ägare.

Redan när Hemsö bildades planerades transaktionen som gäller 38 fastigheter i Härnösand. Byggnaderna rymmer idag bland annat äldreboende, vård och skola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 143 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

– Vi fullföljer nu affären med Hemsö och säljer våra resterande publika fastigheter. Förutom den positiva resultateffekten ökar försäljningen vår soliditet med 2 procent, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Sedan 2009 har Hemsö skött förvaltningen av fastigheterna.
– I sak innebär transaktionen ingen skillnad för oss eller för våra hyresgäster i Härnösand. Däremot är det så klart glädjande att transaktionen nu är färdigställd och att beståndet övergår i vår ägo säger Hemsös verkställande direktör Per Berggren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]