Publicerat 23 april, 2020

Kungsleden redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under första kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Kungsleden ökade intäkterna och substansen men minskade vinsten. Driftnettot var högre än väntat.

Kungsledens hyresintäkter uppgick till 632 miljoner kronor under första kvartalet (586), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 626.

Förvaltningsresultatet uppgick till 310 miljoner kronor (267), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 287.

Resultatet före skatt var 432 miljoner kronor (665).

Resultatet efter skatt blev 338 miljoner kronor (526).

Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor (2,41).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,58 kronor (83,20).

"År 2020 inleddes starkt. Vi ökade våra hyresintäkter med 8 procent och vårt driftnetto förbättrades med 11 procent jämfört med första kvartalet 2019. Detta tack vare färdigställda projekt, nyuthyrningar och omförhandlingar", skriver vd Biljana Pehrsson i rapporten.

Omförhandlingarna under perioden innebar i snitt att hyrorna steg med 13 procent. Hon skriver vidare att företaget inte har sett någon nämnvärd effekt av viruset i det första kvartalet.

Kungsleden har med vissa hyresgäster gått med månadsbetalningar av hyran istället för kvartalsvis. Effekten motsvarar 32 miljoner kronor på kvartalsbasis. Vidare har fastighetsbolaget godkänt rabatter om 21 miljoner kronor i det andra kvartalet. Motkravet har varit förlängt avtal eller att man gått med högre hyra längre fram. Totalt 20 miljoner kronor har getts i anstånd.

"Betalningsinflödet för andra kvartalshyran har varit god och - med beaktande av gjorda uppgörelser - i linje med tidigare kvartal", skriver Kungsleden-chefen.

Pehrsson tror vidare att det är för optimistiskt att tro att allt kommer att återgå till det normala.

"Vi tror att återhämtningen blir försiktig och gradvis. Vi startar på en lägre nivå, med bland annat väsentligt högre arbetslöshet och negativ BNP utveckling på uppåt 7 procent enligt vissa bedömare. Vi följer marknadsutvecklingen noga, och har fokus på riskerna och hanteringen av dessa. Samtidigt ska vi ha med oss att de mest framgångsrika långsiktiga investeringarna ofta har gjorts när osäkerheten är som störst vilket vi tror kommer gälla även denna gång", skriver Kungsleden-chefen.

Kungsleden, MkrQ1-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2019
Hyresintäkter6326261,0%586
Driftöverskott427384
Förvaltningsresultat3102878,0%267
Resultat före skatt432665
Nettoresultat338526
Resultat per aktie, kronor1,552,41
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor92,5883,20
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]