[ Annons ]

Kungsleden överklagar gårdagens skattedom till Kammarrätten som gäller transaktioner genom dotterbolag i Nederländerna. Samtidigt ansöker bolaget om prövningstillstånd hos förvaltningsrätten för tidigare domar från 1 april och reserverar 1,6 miljarder kronor.
Publicerat 11 juni, 2014

Kungsleden reserverar miljardbelopp

Kungsleden överklagar gårdagens skattedom till Kammarrätten som gäller transaktioner genom dotterbolag i Nederländerna. Samtidigt ansöker bolaget om prövningstillstånd hos förvaltningsrätten för tidigare domar från 1 april och reserverar 1,6 miljarder kronor.

Kungsleden kommer att överklaga gårdagens skattedomar som gäller transaktioner under 2006 till Kammarrätten. Förvaltningsrätten anser att kapitalvinsten från transaktionen, som gjordes av Kungsledens dotterbolag i Nederländerna, är skattepliktig i Sverige.

[ Annons ]

Samtidigt söker Kungsleden om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen för negativa skattedomar som bolaget fick i april av Kammarrätten. Kammarrätten i Stockholm medgav inte avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006–2008 och inte heller för med omstruktureringarna som genomfördes under beskattningsåren 2004–2006.

Om inte ansökan beviljas vinner domarna laga kraft. Samtidigt beslutar Kungsleden att reservera 1,6 miljarder kronor i bokslutet för andra kvartalet, med tanke på den sammanlagda förlustrisken som bedöms överstiga 50 procent.

Likviditetsbelastningen vid en negativ utgång bedöms för alla dessa mål sammanlagt uppgå till cirka 1, 4 miljarder kronor.  Huvuddelen av skattekravet inbetalades i maj och resterande belopp bedöms behöva betalas under de närmaste månaderna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]