[ Annons ]

Kungsledens förvaltningsresultat för fjärde kvartalet förbättrades med 19 procent, samtidigt som helårsökningen landade på 66 procent. Vd Biljana Pehrsson känner ”med ett gott årsresultat i ryggen” sig trygg med fastighetsbolagets nya strategi.
Publicerat 17 februari, 2015

Kungsleden ökade resultatet och föreslår höjd utdelning

Kungsledens förvaltningsresultat för fjärde kvartalet förbättrades med 19 procent, samtidigt som helårsökningen landade på 66 procent. Vd Biljana Pehrsson känner ”med ett gott årsresultat i ryggen” sig trygg med fastighetsbolagets nya strategi.

– Under fjärde kvartalet genomförde Kungsleden ett viktigt strategiskt förvärv i Kista på 2 miljarder kronor. Därmed skapar vi ett kluster på en av Sveriges viktigaste arbetsplatser, Kista Science City, säger Biljana Pehrsson i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Förvärvet tillför 74 000 kvadratmeter modern kontorsyta, inklusive ”Kista One”, och stärker Kungsleden position i området.

Renodling av fastighetsportfölj fortsätter
Under och efter fjärde kvartalet förvärvade Kungsleden strategiska fastigheter för totalt 2,4 miljarder kronor. Samtidigt fortsatte omdaningen av fastighetsportföljen med försäljningar av icke-strategiska fastigheter för 300 miljoner kronor, med en vinst om 11 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet för fjärde kvartalet 2014 var 154 miljoner kronor. Hyresintäkten ökade med 14 procent till 524 miljoner kronor och driftnettot förbättrades till 338 miljoner kronor. Nettouthyrningen blev 3 miljoner kronor.

Värdeökning drygt 3 procent
 Årsskiftesvärdering av samtliga fastigheter visar en värdeökning om knappt 600 miljoner kronor, eller drygt 3 procent. Samtidigt med uppgången för förvaltningsresultatet ökade driftnettot för fjärde kvartalet med 7 procent till 338 miljoner kronor ”på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre fastighets- och finansieringskostnader”.

Enligt pressmeddelandet har Kungsleden sålt 65 procent av dotterbolaget Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments, med frånträde i januari 2015.

Höjer utdelning
För 2014 föreslår styrelsen i Kungsleden en utdelning om 1,50 (1,25) kronor per aktie.

Ta del av fullständig rapport här:

 Kungsleden bokslutskommuniké 2014

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]