Publicerat 11 februari, 2021

Kungsleden ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 633 miljoner kronor (612), en ökning med 3,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 438 miljoner kronor (418), en ökning med 4,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 317 miljoner kronor (296), en ökning med 7,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 829 miljoner kronor (992).

Resultatet efter skatt blev 676 miljoner kronor (770), och per aktie 3,10 kronor (3,53).

I utdelning föreslås 2,80 kronor (2,60).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 97,13 kronor (90,10).

"Efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har varit god. Under året tecknade vi 288 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 156 miljoner kronor. Nettouthyrningen blev 22 miljoner kronor. Vi har under året framgångsrikt omförhandlat befintliga hyresavtal till ett värde av 238 miljoner kronor och höjt hyran med i snitt 12 procent motsvarande 29 miljoner kronor", säger vd Biljana Pehrsson.

Kungsleden, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter6336123,4%
Driftöverskott4384184,8%
Förvaltningsresultat3172967,1%
Resultat före skatt829992-16,4%
Nettoresultat676770-12,2%
Resultat per aktie, kronor3,103,53-12,2%
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor97,1390,107,8%
Utdelning per aktie, kronor2,802,607,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]