Publicerat 10 juni, 2021

Kungsleden och Aroseken ska bygga bostäder på Finnslätten i Västerås

Fastighetsbolaget Kungsleden samarbetar med Aroseken för att utveckla bostäder på Finnslätten i Västerås. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kungsleden har tecknat avtal med Aroseken om att avyttra del av fastigheten Västerås Effekten 5 för framtida bostadsändamål. Målsättningen är att tillskapa drygt 15 000 kvadratmeter bruttoarea bostäder och priset uppgår till 2 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

På den del av fastigheten som är föremål för försäljning står idag en vakant byggnad om 8 000 kvadratmeter. Arbetet med ändring av detaljplanen har nyligen inletts med målsättningen att ha en färdig detaljplan under 2023. Aroseken tillträder vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd avstyckning.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]